Eksemsalvan Protopic slut på många apotek

Protopic skrivs ut till patienter med atopiskt eksem, men salvan är nu tillfälligt slut på många apotek och restnoterad hos Läkemedelsverket. Nu uppges även ersättningspreparaten ha börjat sina.

Det är patienter med måttligt till svårt atopiskt eksem som inte blivit hjälpta av annan behandling, till exempel kortisonsalva, som brukar få Protopic utskrivet. Salvan både lindrar eksem och hämmar uppkomsten av det – och många använder salvan regelbundet.
Men sedan några månader har salvan inte gått att hämta ut på många apotek runt om i landet. Redan förra året restnoterade Läkemedelsverket ett par förpackningsstorlekar av läkemedlet i den starkare varianten (0,1 %) och under våren har även en svagare variant av salvan (0,03 %) restnoterats. Att salvan har restnoterats innebär att den under en period inte går att beställa från tillverkaren.
Enligt Apoteket AB beror bristen på att företaget som tillverkar Protopic har svårt att tillverka tillräckligt mycket salva.

Brist på ersättare

På Läkemedelsverkets hemsida finns en lista med alla läkemedel som just nu är restnoterade. Där står det att den minsta förpackningsstorleken av salvan väntas komma tillbaka i juni. Men enligt Pinelopi Lundquist, gruppchef för Läkemedelsverkets enhet för restnoteringar, ska myndigheten ta kontakt med företaget för att se om prognosen verkligen håller.
I listan hänvisar Läkemedelsverket till två andra läkemedel som anses vara utbytbara mot Protopic, bland annat Takrolimus Accord, men enligt myndigheten verkar även det vara på väg att ta slut.
– Vi har inte fått någon anmälan om det från tillverkaren, men vi ska ta kontakt och se om vi behöver uppdatera vår information, säger Pinelopi Lundquist.
Takrolimus Accord ingår inte heller i läkemedelsförmånen.

Hur kan jag som patient göra när ett läkemedel är restnoterat, som Protopic i det här fallet?
– När det gäller recept på produkter där det finns alternativ inom rätt utbytesgrupp så kan apoteket göra ett byte, ett så kallat generiskt utbyte. Om det inte är ett alternativ kan man behöva byta till ett läkemedel med annan styrka, beredningsform eller aktiv substans och då behöver man ta kontakt med förskrivande läkare.

Restnoteringar ökar

Antalet restnoteringar av läkemedel har ökat en hel del de senaste åren. År 2017 restnoterades 300 läkemedel, en fördubbling jämfört med 2015 då det gjordes 148 restnoteringar. Förra året gjordes hela 680 restnoteringar, men enligt Läkemedelsverket beror en del av den ökningen på att rapporteringssystemet gjorts om.
Det ökade antalet restnoteringar har väckt en hel del kritik. Bland annat skriver de två överläkarna Jan Calissendorff och Mikael Lehtihet i en debattartikel i DN att patientsäkerheten hotas av situationen.
En förklaring, menar de, är att den lagstadgade skyldighet som det statliga apoteket tidigare haft för att ansvara för landets läkemedelsförsörjning försvann i och med att apotekets monopol upphörde 2009.

Aktörer behöver samverka

Enligt Pinelopi Lundquist försöker Läkemedelsverket nu komma till rätta med problemet tillsammans med andra berörda aktörer. Bland annat har myndigheten börjat ha samverkanskonferenser tillsammans med apotek, distributörer och hälso- och sjukvården där restnoteringslistan gås igenom.
– Det är en komplex fråga som beror på flera faktorer. Till exempel tillverkas det ofta bara precis så mycket läkemedel som det behövs och när det stramas åt på flera ställen i kedjan blir det extra känsligt om tillgången av ett läkemedel plötsligt ökar. Men det ska självklart inte vara så att man inte kan hämta ut ett läkemedel, det är något vi tillsammans måste försöka komma till rätta med, säger hon.
För den som vill går det att gå in på FASS:s hemsida och själv söka efter ett läkemedel och vilka apotek som har läkemedlet i lager.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox