Drop-in-test på Apoteket

Med Apotekets Allergikoll är det nu möjligt att på tjugo minuter få svar på om du är sensibiliserad mot något av våra vanligaste inhalationsallergener.

De allergen som testas är björkpollen, gråbo, timotej/gräs, hund, katt, kvalster och mögel.
Även olivpollen, väggört och kackerlacka finns med, allergier som inte är så vanliga i Sverige, men dock på andra håll i Europa. Apotekets Allergikoll riktar sig till vuxna och barn över 12 år med målsmans samtycke.

Förhöjda IgE halter

Ett enkelt blodprov tas i fingret, och efter tjugo minuter får du ett resultat som anger vilket, eller vilka, allergener du reagerar mot.
– Vi ställer inte diagnos, det är därför vi kallar det allergikoll, men vi hänvisar till våra egenvårdsprodukter för behandling, säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör i Apoteket.
Åsa Lans, försäljningschef på tillverkaren Phadia, poängterar att det testet mäter är huruvida man har förhöjda IgE halter i blodet, det vill säga om man är sensibiliserad mot något, eller några allergen.
– Ett test måste alltid kopplas samman med en symtomutredning.
Priset för Apotekets Allergikoll är 450 kronor. Testet går under namnet ImmunoCAP Rapid och är detsamma som används som snabbtest av vården.

Vilka apotek som utför testet hittar du på www.apoteket.se/halsotjanster/allergikollen/

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php