Apoteket kan specialtillverka din medicin

Apoteket Produktion & Laboratorier tillverkar individanpassad medicin för bland annat allergiker. Men alla känner inte till att möjligheten finns att få skräddarsydda läkemedel.

I Stockholm, Göteborg och Umeå finns Apoteket Produktion & Laboratorier, APL. De gör extempore-beredningar vilket betyder specialtillverkade läkemedel för en enskild patient. Huvuduppgiften för APL är att tillverka läkemedel som läkemedelsindustrin inte tillhandahåller. Ofta handlar det om att göra medicin i doser så att det bättre passar små barn. Eller att det inte finns ett godkänt läkemedel som innehåller den önskade substansen. Men de specialtillverkar även medicin för läkemedelsöverkänsliga.
–– Vi tillreder medicin för patienter med speciella behov och om någon är överkänslig mot en av de ingående beståndsdelarna i ett godkänt läkemedel så kan vi ta bort eller byta ut det, säger Ulla Bengtsson som är sortimentspecialist på APL.

P-piller och hudkrämer

Om det är den aktiva substansen patienten reagerat på, finns förstås inte mycket för APL att göra. Då måste läkaren skriva ut ett annat läkemedel. Men olika tillsatsämnen kan också orsaka problem, även om det är ovanligt. Ulla Bengtsson berättar att läkemedelsindustrin försöker undvika ämnen som laktos och vissa färgämnen eftersom man vet att det skapar oro bland människor som är överkänsliga. Men ibland måste de ändå justera läkemedlet så att det passar patienten. Hon nämner p-piller som exempel där laktos faktiskt kan skapa problem.
–– Är man kraftigt laktosintolerant kan vi behöva göra specialtillverkade p-piller eftersom det inte finns några p-piller som är laktosfria. Symtomen med mycket gasbildningar och bubbel i magen kan göra att man inte får något upptag genom tarmen, det glider bara rakt igenom och då har man följaktligen ingen antikonceptionell effekt.
Hudkrämer och salvor specialtillverkas frekvent på APL. Antingen på grund av att personen i fråga inte tål någon av beståndsdelarna, som till exempel konserveringsmedel eller lanolin som kommer från ullfett. Anledningen vara också rent kosmetisk, att krämen eller salvan inte upplevs behaglig. Har man atopiskt eksem eller psoriasis och måste smörja sig flera gånger om dagen är det viktigt att trivas med produkten.
–– Vissa ämnen, som karbamid, kanske svider för mycket. Då gör vi en svagare styrka för att få större tolerans och acceptans av krämen, säger Ulla Bengtsson.

Få vet om möjligheten

APL tillverkar 400 000 extemporeförpackningar om året. Det kan låta mycket, men trots det så känner inte alla till att den här möjligheten finns. Specialtillverkad medicin ingår i högkostnadsskyddet men produktionen är förknippad med en hel del kostnader. Därför att det viktigt att det kommer de behövande patienterna till del, säger Ulla Bengtsson.
–– Rent författningsmässigt är vi jämförbara med licensläkemedel, vilket gör att vi inte får marknadsföra våra produkter. Det vi får lov att göra är att informera förskrivarna, men förmodligen är det mindre känt bland yngre läkare att den här möjligheten finns. De kanske tycker det är knepigt att veta vilken komposition de ska förskriva, men då kan de alltid ringa till oss och rådfråga.

Text Louise Cederlöf