Doftämnen ger allergi när de blandas

Ett och ett är de vanligaste doftämnena som huden utsätts för inte särskilt allergiframkallande. Men nu visar forskning att den allergiframkallande förmågan ökar när doftämnena blandas och lagras. Studien presenterades på Allergistämman 2012 i Göteborg.

Man räknar med att cirka 15-20 procent av befolkningen har kontaktallergi mot ett eller flera ämnen. De vanligaste kontaktallergenen är metaller, parfymämnen och konserveringsmedel, men även hårfärgämnen och gummi- samt läkemedelsingredienser är vanliga orsaker. I allvarliga fall kan kontaktallergi orsaka svårt handikappande eksem.
– Vi utsätts dagligen för parfymerade produkter både i arbetslivet och på fritiden. Oftast ingår samma doftämnen i de vanliga parfymerna vilket gör att vi exponeras för samma allergiframkallande ämnen om och om igen, flera gånger om dagen varje dag, förklarar professor Ann-Therese Karlberg vid Göteborgs universitet.
Hon säger att de vanligaste doftämnena inte är speciellt allergiframkallande i sig själva, men att deras allergiframkallande förmåga ökar när de blandas och lagras.
– Om vi använder de här orena parfymämnena vid diagnostik hittar vi många som visar kontaktallergi mot de här ämnena och som vi inte hade fångat in om vi bara hade testat med de rena ämnena, säger hon.

Samma höga frekvens

En stor internationell klinisk studie som letts från hudkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg av Johanna Bråred Christensson och som omfattat hudkliniker i Europa, Australien och Asien har nyligen avslutats. Resultatet visar samma höga frekvens av kontaktallergi mot de orena parfymämnena vid samtliga kliniker. Den goda nyheten är dock att forskarna nu har tagit fram en ny metod för att upptäcka de allergiframkallande ämnena som bildas från doftämnen.
– Det innebär att vi kan undersöka innehållet av de här allergenen i hudnära produkter. På sikt kan det minska allergiriskerna eftersom vi får möjlighet att kontrollera innehållet, säger Ann-Therese Karlberg.
Hon tillägger att den enskilde individen kan minska risken för allergi genom att inte använda alltför parfymerade produkter och genom att undvika att köpa stora förpackningar som förvaras länge i rumstemperatur.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php