Undvik allergiframkallande deodoranter

Många deodoranter innehåller allergena och hudirriterande ämnen, samtidigt är det få som klarar sig utan. Därför har det växt fram en ny marknad för alternativa deodoranter – men många reagerar även mot dem.

Få morgonrutiner är så självklara och invanda för många av oss som att använda deodorant. Vi duschar, torkar oss och applicerar deodoranten under armarna. Sedan hjälper den oss att klara dagens påfrestningar i form av stress, träningspass och lunchpauser i solen.

Men för en del ställer deodoranten också till besvär. Den kan göra att huden under armarna blir irriterad, rodnar och börjar klia.

– Det finns olika anledningar till att en person reagerar på sin deodorant. De flesta får någon sorts eksem, som ofta inte beror på allergi utan på att huden blivit irriterad. Men eksemet kan också bero på att de utvecklat en kontaktallergi mot något i deodoranten, säger Lina Hagvall, kemist och docent i experimentell dermatologi.

Irritation och kontaktallergi

Den typ av eksem man kan få utan att vara allergisk kan till exempel orsakas av aluminiumklorid, vars funktion är att täppa till svettkörtlarna i huden och hindra svetten från att tränga fram. Etanol är ett annat ämne som kan ge eksem. Reaktionen, som ibland kan vara mycket besvärlig, kan uppstå vid olika perioder i livet, när det är varmt ute eller om man applicerat deodoranten direkt efter att man rakat sig.

– Det handlar om ett slags mekanisk reaktion. Etanol, alltså alkohol, är ganska starkt och kan lätt irritera huden under armarna. Och aluminiumklorid skapar irritation när den sätter sig i svettkörtlarna. Jag skulle tro att de flesta åtminstone någon gång fått utslag av just aluminiumklorid, säger Lina Hagvall.

Om eksemet istället beror på kontaktallergi är orsaken ofta de doftämnen eller konserveringsmedel som finns i deodoranten.

– Doftämnen och konserveringsmedel är allergiframkallande och har man väl utvecklat allergi mot något av dem kommer man att få eksem varje gång man kommer i kontakt med ämnet. Enda behandlingen är att undvika just det ämnet.

Det går förstås även att vara allergisk mot aluminium, men då handlar det om att en högre dos aluminium triggat igång allergin först, menar Lina Hagvall. En vaccination till exempel, även om det är ovanligt.

Många kemikalier

Men det finns även andra skäl till att många numera läser lite extra noggrant på deodoranternas innehållsförteckningar. Granskningar har nämligen visat att flera av de deodoranter som finns att köpa innehåller omdiskuterade kemikalier.

Mest omdebatterat är dock aluminiumklorid, både i deodoranter och annan kosmetika. Det har till exempel skrivits om kopplingar mellan aluminiumklorid och sjukdomar som bröstcancer och Alzheimers. Men enligt Tomas Byström, utredare på Läkemedelsverkets enhet för kosmetiska produkter, finns det ingen anledning att oroa sig för eventuella hälsorisker med deodoranter.

– Alla kosmetiska produkter ska gå igenom mycket noggranna säkerhetsbedömningar och om deodoranter vore hälsoskadliga skulle vi känna till det vid det här laget. När det gäller aluminium har man visserligen sett att ämnet kan samlas i kroppen vid vissa sjukdomar, som Alzheimers till exempel. Men det är inte klarlagt att aluminium är en orsakande faktor till sjukdomarna.

Det finns heller inget som talar för att aluminium från just kosmetika skulle vara särskilt bidragande till de höga aluminiumhalterna, menar Tomas Byström. För ett par år sedan räknade norska forskare ut att daglig användning av kosmetika i kombination med matintag skulle kunna leda till att man får i sig mycket mer aluminium än vad som anses riskfritt. Men enligt Tomas Byström grundar sig den bedömningen inte på data som uppmätts vid exponering, utan enbart på matematiska beräkningar.

Egen bedömning

Även uppgifter om att aluminium i kosmetika tas upp direkt i blodomloppet är fel, menar han.

– Så är det inte, huden har en mycket stark skyddsbarriär och merparten av ämnena i till exempel deodoranter stannar därför kvar i huden. Detta gäller förstås bara om huden är hel – om man har skadat huden på något sätt, genom skärsår vid rakning till exempel, påverkas skyddsbarriären. Då finns det en viss osäkerhet kring hur upptaget ser ut.

Därför är det bättre att raka sig på kvällen än på morgonen, menar Tomas Byström. Han menar också att det behövs mer forskning om aluminium i kosmetiska produkter, just för att kunna slå fast hur stor exponeringen verkligen kan vara.

– Till syvende och sist måste var och en ändå göra sin egen säkerhetsbedömning och det skadar så klart inte att fundera över vilka produkter man verkligen har behov av i sin vardag. Som en reaktion på den renlighetsmani som råder i samhället i dag skulle man kanske ibland kunna tänka: gör det verkligen något om jag luktar lite svett ibland?

Naturliga ämnen

Debatten om tillsatser i kosmetika har bidragit till att det under de senaste åren vuxit fram en helt ny marknad för så kallade naturliga deodoranter. De består av ingredienser från växtriket och istället för aluminiumklorid innehåller många av dem naturliga mineralsalter, där aluminiumet inte är kemiskt framställt, eller inget aluminium alls.

Många tror att man kan undvika allergena ämnen genom att köpa just ”naturliga” deodoranter och annan kosmetika, menar Lina Hagvall. Men ofta är dessa tillverkade med eteriska oljor, som precis som konventionella produkter innehåller doftämnen. Skillnaden är att doftämnena inte är kemiskt framställda utan kommer från växtextrakt – men de är precis lika allergiframkallande.

– Det finns någon slags övertro på att det som kallas naturligt alltid ska vara bra och absolut inte allergiframkallande, men det stämmer inte. Jag kan tänka mig att deodoranter som kallas naturliga ofta inte innehåller vanliga konserveringsmedel och det är givetvis bra ur ett allergiperspektiv. Men de eteriska oljor som många av dem innehåller består ofta av en högre halt doftämnen än vanliga produkter.

Köp parfymfritt

Men hon tycker ändå inte att man ska undvika produkter med allergiframkallande ämnen i onödan. Så länge man inte upplever att deodoranten ger bestående besvär bör man använda den deodorant man själv gillar.

Hur ska man då veta om det kliande utslaget i armhålan är en ofarlig engångsföreteelse eller om det beror på kontaktallergi?

– Jag tycker att man först och främst ska söka hjälp hos vårdcentralen med att behandla eksemet och se om det läker ut. Om man sedan använder deodorant igen och snabbt blir väldigt dålig – då är det läge att utreda besvären genom att bli remitterad till allergi- eller hudmottagning för lapptest.

Det bästa tipset till den som vill undvika att utveckla kontaktallergi mot sin deodorant eller andra kosmetiska produkter är annars att köpa parfymfritt i så stor utsträckning som går, menar Lina Hagvall.

Deodorant vs antiperspirant
* En deodorant döljer eller tar bort bakterier som orsakar svettlukt, med hjälp av till exempel doftämnen.
* En antiperspirant täpper med hjälp av aluminiumklorhydrat till hudens svettkörtlar så att dessa inte släpper igenom lika mycket svett.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox