Nu kan allergena doftämnen spåras

Nya metoder. Eftersom kosmetiska och hygieniska produkter kommer i kontakt med luft är det viktigt, när man utreder en patient, att testa med doftämnena när de exponerats för luft och inte bara testa de rena doftämnena.
– Jag har utvecklat metoder för kemisk analys som för första gången gör att man kan upptäcka doftämnen som reagerat med luft och därmed blivit allergiframkallande i mycket små mängder och som människor kan komma i kontakt med i hudnära produkter, säger Johanna Rudbäck, vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.
Doftämnen hör till de vanligaste allergiframkallande ämnena i vår omgivning och ingår nästan alltid i kosmetiska och hygieniska produkter.
I studierna undersöktes två eteriska oljor som innehåller några av de vanligaste doftämnena, sweet orange oil och petitgrain oil. Forskarna har tidigare visat att vanliga doftämnen som kommer i kontakt med luft bildar starkt allergiframkallande ämnen, främst hydroperoxider.
– Mina analyser visade att hydroperoxider från doftämnena fanns närvarande redan då de två oljorna kom från leverantören, men halterna ökade när oljorna exponerades för luft, säger Johanna Rudbäck.
För att få mer kunskap om vad som händer när doftämnen kommer i kontakt med luft studerade Johanna Rudbäck ytterligare två vanligt förekommande doftämnen, alfa-terpinen och citronellol. Alfa-terpinen finns bland annat i tea tree oil och citronellol kommer från geranium och är ett av de sex vanligaste doftämnena i kosmetiska och hygieniska produkter.
– För båda doftämnena visade det sig att den allergena effekten ökade cirka tio gånger efter luftexponering jämfört med de rena doftämnena, säger Johanna Rudbäck.
Doftämnenas hydroperoxider är generellt sett svåra att identifiera och mäta. Med de nya metoderna separerar man beståndsdelarna i blandningarna antingen genom vätskekromatografi eller med hjälp av gaskromatografi och spårar med masspektrometrisk analys.
– Enligt EU-lagstiftningen måste man idag märka kosmetiska produkter som innehåller doftämnen som anses orsaka kontaktallergi med huden. Det gäller när doftämnena förekommer i koncentrationer över en tusendels procent, i till exempel krämer, och en hundradels procent i produkter som schampo, säger Johanna Rudbäck.