Delta i toleranskonferensen i maj

Välkommen till konferensen där du kan ta del av den senaste allergiforskningen och vara med om att kicka igång arbetet med ett nationellt allergiprogram i Sverige. Den äger rum 7–8 maj i Folkets Hus i Stockholm.

Här kan du höra representanter från den finska allergiprogrammet berätta om sina framgångar och hur de åstadkom dem. Det finländska allergiprogrammet bygger bland annat på den kunskap som i dag finns om toleransutveckling och hur viktigt det är att komma i kontakt med miljöer där immunförsvaret får tränas för att lära sig utveckla tolerans mot olika ämnen.
Dessutom kan du välja att lyssna på föreläsningar om bland annat pälsdjursallergi, motsättningar mellan patientupplevelser och vetenskap och hur man förebygger och behandlar matallergi. På konferensen kommer också att finnas Prova-på-rum med pricktest, spirometri och eksemskola.
Anmäl dig här. Medlemmar i Astma- och Allergiförbundet har en subventionerad deltagaravgift.
Då Toleranskonferensen ersätter Föreningskonferensen 2020 kan föreningar söka bidrag från Blomsterfonden för deltagande.

Sex miljoner till forskning

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond har beslutat att dela ut sex miljoner kronor till tolv forskare under 2019. Bland annat beviljas ett treårigt anslag till professor Lars Olaf Cardell vid Karolinska Institutet, för vidareutveckling av vaccinering mot pollenallergi. Dagens vaccinprogram kräver ofta flera år av upprepade sprutor på specialistkliniker, men målsättningen med Lars Olaf Cardells program är att minska antalet sprutor till endast 3–4 stycken under ett års tid.
– Som forskare inom fältet allergi betyder detta anslag väldigt mycket för min forskning som syftar till att lindra och på sikt bota pollenallergi. Vi vet att bristen på allergimottagningar gör att få patienter har möjlighet att genomgå dagens vaccinprogram, vilket orsakar stora kostnader för samhället och mycket onödigt lidande. Därför är utveckling av enklare vaccinprogram för patienterna centralt, säger professor Lars Olaf Cardell.
De övriga forskarna som mottagit anslag för sina projekt hittar du här.

Bli faddermedlem – stöd forskning

Genom att anmäla dig till autogiro slipper du hålla reda på inbetalningskort och långa OCR-nummer. Plussa på en liten summa så stöttar du dessutom allergiforskningen varje månad så att vi i framtiden kan bota och förebygga allergisjukdomar. En liten slant till allergiforskningen är en stor hälsoinvestering för framtidens barn och vuxna. Läs mer om vilken forskning vi stödjer på förbundets hemsida under Forskning.
Med inbetalningskortet för medlemsavgiften nästa år, som kom i slutet på november, medföljde ett särskilt blad om Faddermedlemskapet där man kan kunde fylla i och skicka in autogiro-talongen. Har du inte fått bladet, eller vill fylla i talongen om faddermedlemskapet, kontakta medlems- och givarservice på medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se

Besök Södergården Åre

Förutom att Södergården Åre är ett vandrarhem och en friskvårdsanläggning med möjlighet till rekreation på fjället i form av skidåkning eller vandring, så erbjuds även en rad olika kurser för medlemmar. Aktuell information om aktiviteter och senaste nytt hittar du på Södergården Åres hemsida eller Facebooksida.

Debatt om riktlinjer för pälsdjur

I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppmärksammade förbundet behovet av tydligare riktlinjer för hundar och andra pälsdjur i skolor, på arbetsplatser och andra offentliga miljöer. Artikeln undertecknades även av allergiexpertis i vården och Unga Allergiker. Debatten är ett resultat efter det runda-bordssamtal om pälsdjursallergi som förbundet hade tillsammans med allergiexperter under hösten.

Remissvar om byggnader

Förbundet har skickat in ett remissvar på det nya miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i drift (MBiD). Systemet har tagits fram av organisationen Sweden Green building council och är frivilligt för fastighetsägare. Det omfattar befintliga fastigheter och premierar hållbarhetsförbättringar i byggnader och förvaltning. Förbundet har tidigare lämnat synpunkter vid ett referensgruppsmöte och fått med ett par punkter om att premiera bland annat rökfria bostäder och parfymfria tvättmaskiner i förslaget. Remissvaret finns att läsa här.

Medlemsantalet sjunker

Nu är medlemsantalet för 2019 sammanställt och Astma- och Allergiförbundet hade per den 31 december 2019 16360 betalande medlemmar. Det är 665 färre än förra året då förbundet hade 17025 medlemmar.
En positiv trend är att de tematiska föreningarna ökar (Internetföreningen, Lägerföreningen, Atopikerna och Köttallergi/Alfa-gal). Att de tematiska föreningarna ökar i medlemsantal beror inte på att de tar medlemmar från de redan etablerade föreningarna utan snarare attraherar de helt nya medlemmar till organisationen.
Länen som ökar i medlemsantal är: Södermanlands län (har under året gått in i Region Mellansverige), Blekinge län, Västernorrlands län (lokalföreningen i Örnsköldsvik står för den ökningen) och Norrbottens län (lokalföreningen i Piteå står för den ökningen).

Lidköping vann idétävling

Fram till 31 december 2019 pågick en värvartävling där alla föreningar tävlade om ett bidrag på upp till 2000 kronor för bästa värvningsidé. Vinnare blev föreningen i Lidköping som bidrog med följande idéer:
Visa er på offentliga platser dit potentiella medlemmar går, till exempel en Må bra-dag.
Ta fram och erbjud ett eget Må-bra-program; yoga, qigong, vattengympa, utflykt och läger för barn/unga, mindfulness, föräldrastöd, studiecirklar med mera.
Samarbeta med ABF och erbjuda egna kurser och resor.
Samarbeta med restauranger och caféer samt friskvårdsaktörer så att de talar gott om föreningen och ta fram en flyer eller liknande som de kan lämna ut till sina kunder/gäster.
Bjud in brett, till exempel familjeaktiviteter kan locka nya barnfamiljer som är icke-medlemmar via mor- och farföräldrar som är medlemmar.

Nytt i webbshopen

Nu finns det sex nya affischer med slagkraftiga budskap som kan laddas ner som pdf och skrivas ut. Du hittar dem här.

Sök bidrag från Barnallergifonden

Vårens ansökningsperiod till Barnallergifonden är öppen den 1 mars–1 april. För att kunna söka måste du ha varit medlem minst ett år och du kan söka för en aktivitetsresa, en föreningsaktivitet, eller något som sätter en guldkant på tillvaron för ditt barn, till exempel en cykel, ett musikinstrument, bidrag till en fest, upplevelse eller liknande.
Riktlinjer och ansökningsblankett finns här.