Datasystem hittar allergiframkallande ämnen

För att bättre kunna förebygga allergier behöver vi bättre metoder att undersöka hur olika allergier samverkar och hur stor risk det är att ett ämne utlöser en allergi.

Daniel Soeria-Atmadja har vid Uppsala universitets Institution för medicinska vetenskaper och Livsmedelsverket använt lärande system för att ta fram datorbaserade klassificeringsmodeller som kan värdera risken att ett protein utlöser en allergi. Han har också använt datamodeller för att studera likheter och olikheter i hur patienters immunförsvar reagerar mot olika allergiframkallande ämnen.
Daniel Soeria-Atmadja har i samarbete med andra allergiforskare med hjälp av datamodeller tagit fram en karta över hur effekterna av 89 olika allergener förhåller sig till varandra.
– Det är till exempel vanligt att personer som är allergiska mot björkpollen också blir allergiska mot äpple.

Immunreaktionen i blodet

Forskarna har tagit fram kartan genom att mäta immunreaktionen i blodet från över tusen individer som utsatts för flera typer av allergener. Forskarna har exempelvis mätt hur björkallergi hänger ihop med allergi mot äpple och kvalsterallergi. På så sätt har de fått fram en bild av hur alla 89 allergenerna påverkar varandra.
– Kartan kan sedan vara ett hjälpmedel för att identifiera sannolika korsreaktioner, säger Daniel Soeria-Atmadja. Kartan kan också hjälpa läkarna att tolka resultaten från ett allergitest.
Den Europeiska myndigheten för livsmedel och foder, EFSA, har använt modellerna eftersom de bland annat kan hjälpa till att svara på frågan om det finns en risk att genetiskt modifierade livsmedel ger upphov till allergier.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php