Brist på Aerius munsönderfallande tabletter – i tre år

Många små barn får allergimedicinen Aerius utskriven som munsönderfallande tablett. Men ett produktionsproblem gör att antihistaminet i styrkan 5 mg beräknas vara restnoterat fram till år 2022.

De munsönderfallande antihistamintabletterna i styrkan 5 mg är redan slut på apoteken och beräknas inte vara tillbaka i lager förrän till sommaren år 2022, enligt Läkemedelsverkets restnoteringslista. Det gäller både förpackningar med 30 och med 90 tabletter.
Enligt Ulrika Haglind på Läkemedelsverket har tillverkaren valt att sätta ett datum så pass långt fram i tiden, eftersom de inte varit säkra på exakt när läkemedlet är tillbaka i lager igen.
– De har uppgett att de ska återkomma med mer säker information och slutdatumet kan då komma att justeras, säger hon.

Nytt recept behövs för alternativen

Det verksamma ämnet i Aerius är desloratadin och alternativen som kan erbjudas barn som får de munsönderfallande tabletterna utskrivna är vanliga, filmdragerade, tabletter som sväljs ned, munsönderfallande tabletter i styrkan 2,5 mg samt oral lösning. Oral lösning passar framför allt mindre barn upp till 5 år, medan barn i åldern 6–11 år kan erbjudas dubbla munsönderfallande tabletter i styrkan 2,5 mg, enligt information från flera läkemedelskommittéer i landet.
Men eftersom barnet då måste byta till annan styrka eller beredningsform behöver föräldrarna ta kontakt med läkaren för att få ett nytt recept.
Just nu står dock även Aerius som oral lösning uppskriven på Läkemedelsverkets restnoteringslista, där bristen uppges starta torsdag den 14 november och pågå till den 20 december. Enligt Ulrika Haglind kan det även finnas en risk för att de munsönderfallande tabletterna i den svagare styrkan tar slut om efterfrågan på dem blir hög, om inte tillverkaren är förberedd på detta och därför har sett till att det finns tillräckliga mängder att beställa.

Restnoteringar har ökat

Allergia har tidigare skrivit om problemet med restnoteringar av läkemedel och att dessa ökat kraftigt de senaste åren. Redan förra året restnoterades till exempel eksemsalvan Protopic i ett par förpackningsstorlekar av den starkare varianten och under våren blev även en svagare variant av salvan restnoterad. Då hänvisades till den utbytbara salvan Takrolimus Accord, men även den är nu slut i flera förpackningsstorlekar.
Även kortisonpreparatet Betapred och det utbytbara alternativet Betametason Alternova, har varit slut i perioder.
Pinelopi Lundquist, chef för Läkemedelsverkets enhet för restnoteringar, menade då att det ökande antalet restnoteringar beror på flera faktorer. Till exempel tillverkas det ofta bara precis så mycket läkemedel som det behövs och när det stramas åt på flera ställen i kedjan blir det extra känsligt om tillgången av ett läkemedel plötsligt ökar.

Dålig lagerhållning

Brist på läkemedel kan i många fall också bero på dålig lagerhållning hos apoteken. En kartläggning som SVT Nyheter nyligen gjorde visade till exempel att sex av tolv undersökta mediciner saknades på mer än hälften av landets apotek, däribland astmamedicinen Symbicort.
För att själv se vilka apotek som har ett läkemedel i lager – till exempel antihistamintabletter – gå in på FASS:s hemsida.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox