Brist i immunförsvaret orsakar celiaki

Hos glutenintoleranta tror immunförsvaret att gluten är en sjukdomsframkallande bakterie. Forskare vid Umeå universitet visar i en ny studie att denna risk har att göra med ofullständig utmognad av immunceller i tunntarmen och att det troligen är medfött.
Regulatoriska T-celler (Treg) är en typ av immunceller med uppgift att ”hålla andra immunceller i styr”, hindra dem från att överreagera. De finns bland annat i tunntarmen där de förhindrar kroppen att reagera med en försvarsreaktion mot den mat vi äter.
–– Våra resultat tyder på att dessa Treg mognar ut i tunntarmen. Vi har nu kunnat visa att det hos glutenintoleranta barn, celiakibarn, mognar betydligt färre T-celler i tarmen än hos dem som tål gluten, berättar Marie-Louise Hammarström, professor i immunologi vid Umeå universitet och huvudförfattare till studien.
Forskarna har i sin studie jämfört glutenintoleranta patienter som har en aktiv sjukdom med symtomfria patienter som ätit glutenfri diet i mer än sex månader. Resultaten visar att utmognaden av T-celler i tarmen är kraftigt nedsatt hos båda dessa grupper. Det tyder på att det är en medfödd riskfaktor att för få T-celler mognar i tarmen och inte något som händer på grund av att tarmen blivit inflammerad av gluten i maten.