Bra om dofter

Det kan vara svårt och jobbigt att förklara för en oförstående medmänniska, serviceinrättning eller arbetsplats vad doftöverkänslighet är. Till sin hjälp har man numera en utmärkt informationsfolder som är framtagen av Nätverket för doft- och kemikalieöverkänsliga. Den förklarar på ett kortfattat och lättfattligt sätt vad det innebär att vara drabbad, vad som kan utlösa reaktioner och vilka symtomen kan vara.
Innehållet är faktagranskat av professor Olle Löwhagen, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foldern finns att ladda ner på www.doftoverkanslig.se.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php