Doftöverkänsliga hjälpta av mentol

Minttabletter kan kännas lindrande när man är förkyld, och kanske ligger det något i den upplevelsen. En ny studie från Sahlgrenska visar att känsliga luftrör blir tåligare av mentol.

Chili och mynta är inte bara populära som kryddväxter i köket, utan innehåller också ämnen som intresserar forskare inom lungmedicin. Att andas in capsaicin från chilifrukter kan utlösa hosta, och det utnyttjas bland annat för att diagnostisera SHR (sensorisk hyperreaktivitet eller doftöverkänslighet) eftersom sjukdomen ökar känsligheten för capsaicin. SHR-drabbade hostar helt enkelt mer än andra när de utsätts för pepparmolekylerna.

Dämpande effekt

Eva Millqvist, professor på avdelningen för lungmedicin och allergologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av de forskare som utvecklat testmetoden med capsaicin. Nu undersöker hon och hennes kollegor om mentol från mynta kan motsatt effekt. I en nyligen avslutad studie på 14 patienter med SHR och 15 friska kontrollpersoner, testades effekten av att andas in mentol i olika koncentrationer. När försökspersonerna därefter fick genomgå ett capsaicintest hostade de som fått den högre dosen mentol betydligt mindre än övriga.
– Det verkar alltså som att mentolen hade en dämpande effekt på hostreflexerna. Men det här var bara en liten, inledande studie. Nu vill vi gå vidare och göra mer omfattande undersökningar, säger Eva Millqvist.

Kyla och hetta

Trots att det finns en uppsjö av receptfria preparat som innehåller mentol, som nässprayer, halstabletter och liniment, finns det väldigt lite forskning kring deras verkan. Men man vet att förutom att luktsinnet registrerar mentoldoft, finns det också en särskild mottagare, eller receptor, i vissa av våra nervceller som reagerar på mentol. Samma receptor reagerar även på kyla, och när den träffas av en mentolmolekyl skickar den signaler till hjärnan som gör att vi får en förnimmelse av svalka.

Med capsaicin förhåller det sig tvärt om, det vill säga att motsvarande receptor reagerar för hetta – vilket är orsaken till att kinderna blir röda och svetten börjar tränga fram när vi äter ordentligt pepprig mat. Även om Eva Millqvists forskning tyder på att de båda kryddväxterna är varandras motsats också i fråga om hur de påverkar våra hostreflexer, vill hon inte spekulera i om mentol skulle kunna används som en verkningsfull medicin för SHR-patienter.
– Det är alldeles för tidigt att dra några sådana slutsatser. Men det är förstås en intressant tanke, och man kan ju fundera över hur det kommer sig att vi redan använder mentol i så många produkter som har med luftvägarna att göra.

Text Malin Avenius

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php