”Doftfritt mötesrum på nätet”

Det är lätt att bli isolerad när man måste vara försiktig med att utsätta sig för dofter. Kontakterna via datorns internet blir då mycket värdefulla.

När Astma- och Allergiförbundets eksemnätverk startade i höstas väckte det stort intresse och fick snabbt många medlemmar. Nu utökas ”familjen” med ett ännu ett nätverk – för doft- och kemikalieöverkänsliga. Men denna gång startas det inte av förbundet utan det är ett existerande nätverk som nu knyts till organisationen.
Nätverket har funnits sedan 2005. Det startade på initiativ av Solveig Enberg efter en distanskurs om doftöverkänslighet på nätet som hon arrangerat. Hon är själv drabbad av sjukdomen och har från sitt arbete erfarenhet att anordna kurser för olika handikapporganisationer.
– Det var inte så främmande för mig att göra detsamma för mig själv som jag gjort för andra, berättar Solveig Enberg. Jag bestämde mig för att försöka ordna en distanskurs för människor med doftöverkänslighet och astma.

Avknoppning av kursen

Den första kursen hade 15 deltagare. Kursen inleddes med att alla fick presentera sig, först utan sin sjukdom.
– Det är jätteviktigt att poängtera att man inte är sin sjukdom.
När kursen var avslutad hade en sammansvetsad grupp bildats, trots att man aldrig träffats. Man hade talat om många viktiga saker, delgett varandra erfarenheter och tankar och kommit varandra nära. Deltagarna ville ogärna släppa kontakten och idén om att fortsätta samvaron i form av ett nätverk uppstod.
– Nätverket blev en avknoppning av kursen kan man säga. Vårt syfte är att sprida forskningsrön och information till samhällets alla nivåer men vi vill också ge varandra stöd och bekräftelse i en livssituation som kan ställa till svårigheter på arbetsplatser och i familjelivet.

Forum

Nätverket har för närvarande ett 40-tal medlemmar. Den består av en öppen del, med bland annat ett forum, där man kan diskutera och få svar på rena faktafrågor. Det finns dessutom sidor som man bara får logga in på som medlem i nätverket.
– Där kan man få en relation till varandra, där vet man att alla förstår för man delar samma erfarenhet. Många börjar på det öppna forumet men blir sedan medlemmar för att kunna föra ett samtal där man känner sig tryggare och inte lika utlämnad till offentligheten.
Adressen till nätverket är www.doftoverkanslig.se.

Text Lena Granström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php