Dom om doftsättning

Mark- och miljödomstolen har beslutat att det är fritt fram för doftsättning av entréer i köpcentrum. Ägaren av Solna centrum hade överklagat ärendet dit efter att både miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna och Länsstyrelsen sagt nej.

Domstolen menar att centrumägaren har gjort sitt för att underlätta för allergiker genom att hålla en entré doftfri.
”Det har inte framkommit skäl att uppställa ytterligare krav på luftkvaliteten såvitt avser doftsättning. Det har därmed inte varit befogat att förbjuda doftsättningen”, avslutar domstolen motiveringen till domen.
– Det är oroande att de har kommit till det här beslutet. Det är också lite överraskande med tanke på domar i tidigare instanser, säger Ulf Brändström, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.

Skapar hinder

Han menar att doftsättningen ska ses som en typ av tillgänglighetshinder.
– Vi ser det här med doftsättning som att man skapar ett nytt tillgänglighetshinder, när vi i andra sammanhang försöker riva ner sådana hinder. Bristande tillgänglighet kan vara en form av diskriminering och den lagstiftningen tycker vi kan användas här. Nu är ju det här prövat mot miljöbalken med en annan lagstiftning. Vi är av uppfattningen att om gällande lag inte kan hindra detta så bör man ändra lagen, fortsätter han.
Det är ännu oklart om Solna stad tänker överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Text Lena Granström Foto Colourbox