Barnstolar i stället för askfat

Kenan Durmaz på Tidermans i Södertälje har skapat en rökfri uteservering – och vill att fler följer efter och att hela gågatan blir rökfri.

Kenan Durmaz har jobbat med kaféer på gågatan i snart 20 år. Inför förra årets utesäsong tog han beslutet att ha rökfritt på sina två serveringar.
– Det är för kundernas bästa, och framför allt för barnfamiljerna. Jag skulle vilja att hela gågatan är rökfri, men det blir nog svårt, säger Kenan och gör en gest mot parkbänkarna i samband med hans servering där det sitter flera personer och röker.

Skyltat

Ett par gånger per dag måste personalen säga till gäster att det råder rökförbud, trots att det finns ganska tydliga skyltar om förbudet.
– Jag har befogenheten att bestämma på den här platsen och jag tror inte vi kommer att få färre kunder, tvärtom när miljön blir trevligare. Vi vill värna om barnfamiljer och om de som vill äta i lugn och ro, utan att bli passiva rökare.
Kenan Durmaz var själv rökare i många år och minns hur diskussionerna gick när det beslutades om rökfritt på krogen, inomhus.
– Jag jobbade på krogen och det var rätt äckligt med all rök. Nu har man nästan glömt bort det, men det var alltid rökigt på krogen.

Skräpar ner

Han har verkligen inget emot rökare, men han vill hellre ha fräscht både i luften och på marken än gäster som tar ett bloss till sitt kaffe.
– Nedskräpningen är också en aspekt. Fimparna är inte trevliga att se, och jag kan säga att det är skönt att slippa hantera askkoppar. Kanske är det någon rökare som tänker till när det är rökfritt, kanske någon funderar över att sluta.

Välkommet

På Södertälje kommun känner man till Tidermans rökförbud.
– Jag tycker att det är ett riktigt bra initiativ, säger Ulrica Olsson, miljöinspektör på Södertälje kommun. Men det finns inga lokala bestämmelser om att göra större ytor rökfria i kommunen, även om jag vet att Folkhälsoinstitutet utreder om till exempel busskurer och perronger kunde bli rökfria.
– Det är upp till varje näringsidkare att bestämma hur folk beter sig på deras ställen så länge det inte är diskriminerande, förklarar Ulrica Olsson.
Jan Haraldsson, markupplåtelseingenjör och ansvarig för uteserveringstillstånden i kommunen, ser inga hinder för att fler kaféägare och krögare väljer att ha rökfritt utomhus.
De hyr marken och vill de ha rökfritt så får de ha det.

Du kan hjälpa till

Sedan förra sommaren bedriver Astma- och Allergiförbundet ett projekt stöttat av Folkhälsoinstitutet. Syftet är att stimulera ägare till caféer, restauranger och pubar att på frivillig väg införa rökfritt på sina uteserveringar.
En viktig del i projektet är insatser från allergiföreningar och enskilda medlemmar med att uppvakta serveringarna och, med hjälp av information från förbundet, övertyga ägarna om det positiva med rökfritt. Genom att ge de företag som föregår med gott exempel goodwill i media och på en speciell hemsida ska andra uppmuntras att följa efter.
Projektet kommer att pågå även denna och nästa sommar. Om du är intresserad av att delta, eller har frågor, kontakta marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se, eller din länsförening.

Text Jalmar Carlson/Länstidningen

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php