Rökförbud i bil

I februari röstade det brittiska parlamentets underhus fram ett lagförslag som gav regeringen möjlighet att införa en lag om rökförbud i fordon där barn är passagerare. Enligt lagförslaget ska tobakslagstiftningen utvidgas så att det blir brottsligt att röka i ett privat fordon där någon under 18 år färdas. Det ska även vara brottsligt att inte försöka förhindra att någon röker i en bil med barn i. Den brittiska regeringen förutspår flera positiva effekter av att genomföra lagförslaget: bättre livskvalitet för barn, färre fall av barnastma och färre trafikolyckor.