Barns miljöer måste uppmärksammas

Jag möter ofta föräldrar som är djupt oroliga för de brister som finns i den fysiska miljön som barnen växer upp i. Det handlar om allvarliga missförhållanden som inte uppmärksammas tillräckligt. I slutet av förra året kom en rapport från den statliga myndigheten Boverket som påvisade att 70 – 80 procent av landet skolor är fuktskadade. I december offentliggjorde Astma- och Allergiförbundet en rapport om luftföroreningarna i svenska kommuner. Den visade att normerna för partikelhalterna i stadsluften överskrids i många städer och samhällen.

Självklart finns det anledning till föräldrars oro. Vi vet att det finns ett vetenskapligt belagt samband mellan fuktskador och utveckling av allergisjukdom hos barn. Det är också bevisat att höga partikelhalter i utomhusluften försenar lungutvecklingen hos små barn och bidrar till utvecklingen av astma.

Under år 2007 redovisade Socialstyrelsen ett förslag till handlingsplan för barns miljö och hälsa. I det förslaget konstaterar myndigheten att det saknas samordning och överblick vad gäller situationen för barn med allergiska sjukdomar. Den föreslår därför att det skapas en form för nationell samordning, något som förbundet arbetet för sedan länge.

Det är nu dags att uppmärksamma barns undermåliga fysiska uppväxtmiljöer. Under många år har nu andra problem stått i förgrunden. Under 2008 kommer vi att ta ett samlat grepp kring dessa problem. Under hösten genomförs en nationell konferens för att aktualisera förbundets krav på ett nationellt program för att möta allergisjukdomarna. Samverkan kommer att sökas med skolans olika organisationer för att åstadkomma en mobilisering för en skola som inte skadar elevernas hälsa. Det är vad föräldrarna och barnen väntar av oss som intreesseorganisation.

Text Ingalill Bjöörn