Allergitest på ett chip

År 2013 förbjuder EU att kosmetikaråvaror allergitestas på djur. Det har gjort att flera internationella projekt med nya, djurfria, metoder pågår.

Kosmetikajätten L’Oréal kan bli först med ett celltest för att undersöka risk för allergi. Företaget har i ett samarbete med amerikanska Hurel Corporation bidragit med sjusiffriga forskningsbelopp och egna experter för att snabba på utvecklingen av en metod där två olika cellmodeller ska kombineras på ett litet chip. Företagen hoppas på att ha en prototyp färdig i slutet av 2011. Den nya metoden kommer att vara betydligt billigare att utföra än djurtesterna.

Forskargrupp i Lund

L’Oréal är inte ensamma om att ha cellbaserade allergitestmetoder på gång. Forska Utan Djurförsök har bidragit genom att stödja en forskargrupp i Lund, som tagit fram en cellmodell som man nu jobbar vidare med inom ett europeiskt samarbetsprojekt. Och ett svenskt företag, Biovator, kan bli först med ett kombinerat test för hud- och luftvägsallergi.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php