Aktiva allergiombud i Blekinge

Blekinge är en av de platser i landet som lyckats hålla liv i systemet med allergiombud, mycket tack vare ett aktivt arbete från läns- och lokala astma- och allergiföreningar.

Allergiombud är ett begrepp som skapades av Astma- och Allergiförbundet på 90-talet. Allergiombuden är personer som arbetar med allergifrågor på frivillig basis inom skolans värld. Det kan vara en engagerad förälder, en lärare eller skolsköterskan. Under flera år ordnade förbundet träffar med utbildning för ombuden och såg till att de fick kontinuerlig information. Med tiden blev det allt svårare att rekrytera nya ombud och verksamheten lades ned från förbundets sida.
Men i vissa envisa landsändar lever den kvar. I Blekinge kan man skryta med så många som 98 allergiombud. När en träff ordnades i Karlskrona i höstas kom 38 av dem. Eskil Hedberg, ordförande i Ronneby astma- och allergiförening var en av arrangörerna.
–Marina Erikson från kommunens kunskapsförvaltning berättade varför det är så viktigt att anmäla allergitillbud. Hon visade också den nya blanketten för detta som i dag är digital. Sedan var det Eva Wrobel och Petra Alm från kostenheten som talade om säker specialkosthantering i kommunen, även de talade om vikten av att rapportera incidenter, oavsett om det är något med astma eller allergier eller övriga tillbud. Därefter föreläste dietist Jeanette Falck om allergikost.
–Sedan så var det jag som pratade mig varm om matallergikortet samt passade på att prata om nyttan att vara medlem. Vi delade ut mycket av de olika broschyrer som förbundet har. Sedan så var det Allergikommitténs nya allergisamordnare, Anna Rosenquist, som presenterade sig samt informerade om Allergikommitténs verksamhet.
Under frågestunden efteråt diskuterades bland annat köttallergi, citronsyra samt ullhantering i skollokaler.

Text Lena Granström Foto Privat