Yoga förbättrar astmasymtom

Fysisk träning behöver inte vara lika med löpning, cykling eller träning på gym. En tuffare form av yoga kan också göra att du både orkar mer i vardagen och får bättre astmakontroll.

Yoga två gånger i veckan under tolv veckor har märkbart positiv effekt på svår astma, visar en studie gjord av Marian Papp, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.
– Studiedeltagarna blev signifikant bättre på funktionell kapacitet. Det visade vårt gångtest, där man ska gå ska så långt som möjligt på sex minuter, säger Marian Papp, som planerar att disputera under senare delen av 2016.
I forskningsstudien, en så kallad randomiserad kontrollerad studie, som ännu inte är publicerad, ingick 36 patienter, där hälften fick göra yogaövningar och hälften fick traditionell fysioterapi i form av cykling och styrketräning. De allra flesta, elva personer i yogagruppen och fjorton i fysiogruppen hade astma. Övriga hade kol.


Alternativ till sjukgymnastik
Studien visar att yoga är ett lika bra alternativ som traditionell fysioterapi, det vill säga konditions- och gymträning under överseende med sjukgymnast, som redan används för astmasjuka och kolpatienter.
– Patienterna i de båda grupperna hade likvärdiga effekter. Efter tolv veckor hade gångsträckan i yoga- och fysiogruppen på sex minuter ökat med 33 respektive 43 meter, säger Marian Papp.
De i yogagruppen upplevde också mindre andfåddhet än de hade gjort innan studien påbörjades, visar en kompletterande intervjustudie på 15 patienter.
– Genom yogan lär man sig också hur andningen fungerar. Man vet när andfåddheten kommer och får en sorts kontroll över sin egen andning. Då kan man reglera sin fysiska aktivitet efter det, säger hon.
Marian Papps resultat stöds av internationell forskning. En kanadensisk studie, som nyligen publicerats i BMJ Open Respiratory Research, visar att bland dem som motionerar 30 minuter per dag är det mer än dubbelt så många som har god kontroll på sina astmasymtom jämfört med dem som inte motionerar. Det handlar inte om någon särskild hård träningsform för att astmasymtomen ska bli mer lättkontrollerade, utan det räcker med promenader eller yoga, skriver författarna. Den här studien är mycket större och omfattar 643 vuxna astmapatienter.

Intensiv yoga
Den yogaform som Marian Papp använde sig av i studien är en form av hatha yoga. Hon förklarar att det är en mer intensiv form av yoga och mer lik fysioterapi.
– I den här formen av fysisk hatha yoga står man upp och använder benmuskler och armar. Det finns också internationell forskning på denna typ av yoga som visat tydliga effekter för just andningssjukdomar men också på hjärta-kärl, ryggbesvär och psykiska besvär, säger hon.
Att yogan gav effekt på studiedeltagarna förvånade inte Marian Papp, som har tjugo års erfarenhet som yogalärare.
– Jag har haft många elever under åren som sagt att de har blivit bättre i sin astma. Dessutom 
säger många att astma ofta kan vara är stressrelaterat och yoga har stressreducerande effekt, säger hon. 
Nu återstår att se om patienterna i studien fortfarande har förbättrade värden sex månader senare.
– Vi kommer att ha en tredje mätning för att se om effekten av yogan kvarstår, men egentligen är yoga en färskvara precis som annan träning, säger hon.
Själv hoppas hon att yoga kan börja implementeras på sjukhusen som ett alternativ sida vid sida med traditionell fysioterapi/sjukgymnastik.
– Folk vill ha val och en del kanske inte vill träna på gym och gillar inte musiken där. De kanske hellre vill ha det mer stilla och gå till sin yogaklass. Den ena träningsformen utesluter inte den andra, säger hon.

Text Maja Lundbäck Foto Jens Sølvberg