Vid matallergi och celiaki – barnförsäkring kan ge ersättning

Att ett barn blir drabbat av matallergi eller födoämnesintolerans är inte bara besvärligt, utan innebär även ökade kostnader. Man måste följa en specialdiet och ersättningsprodukterna är ofta dyrare än den vanliga maten. Barnförsäkringen kan ge ersättning vid matallergi och celiaki, men man måste ha rätt försäkring och villkoren varierar mellan olika barnförsäkringar. Vi har ringt till fem försäkringsbolag och frågat vad det är som gäller.

Många föräldrar väljer att försäkra sina barn med en extra barnförsäkring som ger ersättning t.ex. vid skada eller invaliditet. Dessa försäkringar även ge ersättning vid konstaterad matallergi. Matallergier och födoämnesintoleranser ersätts oftast som en engångsersättning i form av invaliditetsersättning. Ersättningen får man inte direkt efter konstaterad matallergi, man kan i viss fall behöva vänta ända tills barnet fyller 18 år.

Flera faktorer påverkar ersättningen

I individuella försäkringar kan man oftast bestämma försäkringsbeloppet själv, men i gruppförsäkringar som tecknas bl.a. via facket kan summan vara fixerad på en relativt låg nivå för att hålla premierna så låga som möjligt. Försäkringspremien, dvs försäkringsavgiften blir dyrare ju högre försäkringsbelopp. Det är givetvis avgörande att försäkringen är tecknad innan man upptäcker allergin, därför är det lönt att teckna försäkringen på barnet direkt efter födseln.
Varje försäkringsfall bedöms individuellt, det finns dock ett tabellverk som de flesta bolagen följer. Ersättningen storlek bestäms av graden av medicinsk invaliditet. T.ex. för celiaki betalar de som följer tabellverket 2 procent av försäkringbeloppet som engångsersättning. Vid multipla matallergier och speciellt sådana som kan leda till livshotande allergiska chocker, anafylaxi, kan procentsatsen vara högre. Bolagen har olika typer av barnförsäkringar, så det gäller att läsa det finstilta i just den försäkringen som ni skall teckna. Vi har ring till fem olika försäkringsbolag och hört oss för vad gäller just för deras barnförsäkringar.

Du kan bestrida ersättningsbeslutet

Ibland kan man tycka att man inte får den ersättningen som man har rätt till, då kan man få hjälp av t.ex Folkets Ombud som är ett företag som företräder försäkringskunder vid ersättningstvister. Patrik Hansen, vd på Folkets Ombud, påpekar att alla barnförsäkringar ger skydd mot olycksfall, men inte nödvändigtvis skydd mot sjukdom och medicinskt invaliditet. Därför är det viktigt att man kollar vad som gäller när man tecknar barnförsäkring, konstaterar han.

Läs mer på folketsombud.se

Några saker att tänka på när du skall teckna barnförsäkring:

  • Gör det så snart som möjligt efter barnets födelse
  • Se till att försäkringen inte enbart täcker olyckshändelser, utan även ger ersättning vid sjukdom och medicinskt invaliditet
  • Ta reda på vilket är försäkringsbeloppet är och om du kan ändra detta till en nivå som passar dig
  • Ta kontakt med några olika försäkringsbolag och jämför kostnader och villkor
  • Som medlem i ett kollektiv kan man få billigare försäkringar, ibland ger bolagen rabatt om man har flera olika försäkringar i samma bolag.
  • Glöm inte att ansöka om ersättning om barnet visar sig ha allergi eller födoämnesintolerans

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php