Vi behöver fler allergologer

Då är vi tillbaka i vardagen igen, förhoppningsvis fyllda med lite ny energi även om vintermörkret ännu har ett grepp om oss. Men visst märker vi redan skillnaden, att det har vänt och går mot ljusare tider. Apropå vändningar mot ljusare tider är det helt nödvändigt att det sker en vändning när det gäller tillgång till och påfyllning inom allergologispecialiteten. Här ser det fortsatt mörkt ut.

Vi behöver omgående fler allergologer och de behöver finnas över hela landet. Professionen larmar och påtalar att efterfrågan på vård hos allergolog ökar kraftigt genom att tillströmningen från barnmottagningarna, av ungdomar som har svåra allergier, ökar. Samtidigt minskar tillgången till allergologer genom att allt fler går i pension och att påfyllning inom professionen saknas. Det finns i dag cirka 70 allergologer för vuxna i landet och 40 procent av dem är över 62 år. Man talar om att det i dag tar mellan 7 och 14 år att utbilda en allergolog och att handledning behövs under tiden.

Situationen kommer alltså inte att lösa sig i en handvändning utan ett politiskt agerande måste omedelbart till för att rädda åtminstone en del av situationen. Hur skulle debatten se ut om vi riskerade att stå utan specialister inom kardiologi, cancer- eller diabetesvården? Det vore helt orimligt, eller hur, och då kan man heller inte negligera detta hot. Det gäller vård som är avgörande för ett liv med hälsa, funktion och tillgänglighet för 10 procent av medborgarna som har astma och cirka 30 procent som har allergisjukdom.

Vi har strax en ny pollensäsong framför oss och inte heller i år kommer alla som har svåra besvär och behov av immunterapi få tillgång till den vård de har rätt till. I vissa landsting testar man inte ens barn för pollenallergi innan de nått skolålder, man uttalar till och med att barn under skolålder inte kan ha utvecklat pollenallergi. I andra landsting utreder och behandlar man även mindre barn mot pollenallergi. Vi kan knappast kalla detta en god och jämlik vård.

Jag får väl lov att avsluta med något mer positivt och vill då lyfta fram att Riksdagen i mitten av december tog beslut om att skärpa tobakslagen. Rökförbud införs på uteserveringar och vissa allmänna platser utomhus från 1 juli 2019. Det innebär att det blir rökfritt på flera allmänna platser som lekplatser, uteserveringar, idrottsplatser, tågperronger busshållplatser och entréer. Många har hört av sig och tackat för det arbete förbundet har lagt ner på denna fråga som verkar ha betydelse för många fler än våra medlemmar.

Skön vår!

Text Maritha Sedvallson