Vi är en länk i en kedja

Just i dag, när detta skrivs, larmar nyheterna om att många olika kemikalier upptäckts i kvinnors äggblåsor. Studier har dessutom visat att de som haft höga halter av dem har sämre chanser att lyckas bli gravida. I nyhetsinslaget lyfts särskilt betydelsen av att vi i dag utsätts för en blandning av många olika kemikalier och att gränsvärden endast finns för varje specifikt ämne, inte för den sammanlagda kompotten. Mängden kemikalier man funnit i äggblåsor hos kvinnor är oroväckande mycket större än vad man hittar i exempelvis vatten. Det visar sig också att kemikalierna inte försvinner ur kroppen utan halterna blir allt högre ju äldre vi blir.

Redan i slutet av 2013 arrangerade Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Naturskyddsföreningen konferensen Kemikalier och folkhälsan. Forskning som lyftes där talade om oroande kopplingar mellan kemikalier och allergi. Mjukgörare i plastprodukter, ftalater, som sprids till damm hade visat sig ha en koppling till rinit, eksem och astma. Det hade även triclosan, ett ämne som kan finnas i olika hygienprodukter. Något jag minns lyftes särskilt under den konferensen var att man funnit en ökad förekomst av missbildningar av pojkars könsorgan och att den så kallade cocktaileffekt av kemikalier vi utsätts för varken hade studerats eller hade gränsvärden.

Hur långt har det gått nästa gång vi får ett nyhetsklipp om detta? Har siffrorna för förekomst av astma, allergi och annan överkänslighet ökat ytterligare och ligger på över 50 procent hos barn och unga? Har allt fler unga fått problem med sin reproduktiva förmåga? Eller handlar det om att fler människor insett att vi bara är en länk i en längre kedja, där allt i naturen och allt vi utsätts för samspelar med varandra? Kommer det kanske att handla om hur vi människor kan skydda oss och öka vår tolerans åtminstone för de naturliga och nyttiga ämnen vi utvecklar allergi mot?

Astma- och Allergiförbundets kommande konferens, med fokus på just toleransutveckling, har nu fått ett nytt datum, 7–8 maj. Det är för att vi ska få de bästa talarna och kunna fånga och kommunicera sprillans ny kunskap på området. Konferensen hålls i Folkets hus i Stockholm och du, samt dina vänner och kollegor, är varmt välkomna att delta!

Men innan dess ska vi fira jul och nyår, skotta snö, promenera i krispig vinterluft, läsa julklappsböcker, spela sällskapsspel och lyssna på skön musik. Jag önskar er alla sköna lediga dagar, mat ni tål och gemenskap med någon ni älskar. Så hörs vi igen 2020. Varm julkram!

Text Maritha Sedvallson