Vårdande alternativ du väljer själv

Nässköljning, probiotika, omega 3 eller cellulosapulver? Brukar du använda alternativa metoder eller naturläkemedel för att lindra din astma eller allergi? Så länge de inte är negativa för din hälsa är det okej, säger allergiläkaren.

Det finns en mängd alternativa metoder att läsa om i tidningar och på internet. En del är gamla, beprövade metoder som använts i hundratals år, medan andra är nyare påfund. I vissa fall hjälper de faktiskt genom att lindra symtomen och har vetenskapligt bevisad effekt, men i andra fall är de rena påhitt. I värsta fall kan de till och med vara skadliga.

Kolloidalt silver

Ett exempel på detta är kolloidalt silver. Silver förekommer inte naturligt i människans vävnader och det finns inte några vetenskapliga bevis för att tillförsel av silver i någon dos skulle ha några positiva effekter på hälsan. Enligt Livsmedelsverket finns det exempel på människor som efter att ha använt nässprej med silver i under några få år utvecklat argyria, vilket innebär att hud, ögonvitor och inre organ färgas gråblå. Kolloidalt silver får inte ingå i kosttillskott. eller säljas som läkemedel i Sverige eller övriga EU, men en del hälsokostföretag försöker komma runt förbudet genom att sälja det som en vattenreningsprodukt.

Akupunktur

Många astmatiker och allergiker tycker sig hjälpas av akupunktur, och metoderna har studerats i stora mängder studier av varierande kvalitet och omfattning, och ingen av dessa har kunnat påvisa någon direkt kliniskt relevant förbättring. 
-– När det gäller astma och akupunktur finns det många studier, men det har varit ganska tyst om det, säger Magnus Wickman, professor emeritus i allergologi vid Karolinska institutet, och tillägger att det nog är så att vetenskapen inte riktigt kunnat komma fram till något.

Probiotika

En del ämnen verkar faktiskt preventivt kunna hjälpa mot utvecklandet av allergi, men det betyder inte det att det hjälper att ta dem när allergin redan är ett faktum. Till den kategorin hör till exempel probiotika, där det genomförts flera randomiserade studier internationellt för att se om probiotika kan förebygga eller hjälpa mot allergi.
Svårigheten med resultaten av dessa studier är bland annat att de har haft varierande upplägg, vilket gör att de är svåra att jämföra. Svenska studier som gjorts på probiotikas påverkan på allergiutvecklingen visar främst resultat på utvecklingen av eksem, men det finns utländska studier enligt vilka probiotika också kan påverka livskvaliteten vid pollenallergier.
I en studie som publicerades 2017 i the American Journal of Clinical Nutrition fick 173 personer probiotika eller placebo i åtta veckor under pollensäsongen. Gruppen som fick probiotika rapporterade en förbättrad livskvalitet jämfört med kontrollgruppen. Det är dock svårt att värdera resultatet av studien, då reaktionerna på pollen är högst individuella och varierar från år till år, och det är svårt att jämföra olika individers resultat med varandra, något som är ett återkommande problem med den här typen av studier. Det finns dessutom många olika stammar av probiotika, och olika typer av pollen. Forskarna bakom den aktuella studien konstaterar själva att deltagarna inte tog allergimediciner under studiens gång, vilket gjorde att personer med kraftigare allergier inte kunde delta.

Kosttillskott

Den kinesiska örten perilla marknadsförs också som något som lindrar pollenallergi. Det finns inga vetenskapliga studier som stödjer de påståendena. Det finns experimentella studier på djur, som visar att örten kan förhindra mastcellerna att släppa ut histamin, men det betyder inte att preparatet påverkar allergiska besvär hos människor.
Det förekommer också uppgifter om att c-vitamin har effekt mot allergiska symtom. Det finns studier där C-vitamin har getts intravenöst, det vill säga i blodet, och då haft viss effekt mot allergier, men att det skulle finnas någon anledning att ta extra C-vitamin som kosttillskott finns det inte något vetenskapligt stöd för. 

Omega 3. Även på omega 3 och dess effekt på allergier finns det många studier, men inte heller här finns det något klart stöd för att det skulle hjälpa mot allergier.
– Kunskaperna om omega 3 är fortfarande på forskningsstadiet, och inget vi säger att man ska ta mot astma och allergier. Där vet vi ännu inte heller hur det ligger till. Ibland är det svårt att till exempel urskilja om det är omega 3 eller D-vitaminet som gjort att människor blivit mindre allergiska i studier, säger Magnus Wickman.

Nässköljning

Att skölja näsan med koksaltlösning eller att inhalera koksaltlösning är vanligt vid pollenallergi och astma, och ett återkommande råd vid bihåleproblem.
– Saltinhalationer använts ganska mycket inom vården genom att man inhalerar koksaltlösning, eftersom det är slemlösande, säger han. Nässköljning med koksaltlösning är också en vedertagen metod som hjälper i och med att det är avsvällande och sköljer bort pollen, säger Magnus Wickman.

Nässprej med cellulosa

För ett tiotal år sedan började också en nässprej i form av ett cellulosapulver marknadsföras som ett medel som hjälper mot pollenallergi. Pulvret verkar genom att skapa en barriär som hindrar allergenerna att tränga igenom och nå slemhinnan. Enligt en svensk studie vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet publicerad i Pediatric Allergy and Immunology såg man klara förbättringar hos de deltagare som fick cellulosapulvret. Forskarna lät 53 barn och ungdomar mellan 8 och 18 år med allergiska besvär under björkpollensäsongen få behandling med antingen cellulosapulver eller placebo. Bäst effekt sågs vid låga till måttliga koncentrationer av pollen. Man såg inga biverkningar hos deltagarna i studien.

Är det okej att använda alternativa metoder om man tycker att de hjälper?
– Om man provar något och känner att man mår bättre, och det man provar är helt ofarligt är det väl okej. Däremot ska man ju vara försiktig med sådant som möjligen skulle kunna vara farligt. Vissa örter är faktiskt ganska giftiga, säger Magnus Wickman.

Text Susannah Elers Foto Anders Wiklund/TTbild

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php