Vanlig allergi – men okänd

Mer än var fjärde vuxen person i Europa är allergisk mot gifter från stafylokockbakterier, visar en svensk studie. Bland dem med allergiantikroppar mot bakteriegifterna var astma dubbelt så vanligt som bland övriga. Fynden går emot teorierna som säger att kontakt med bakterier och andra mikroorganismer motverkar uppkomsten av allergier. Fortsatta studier kan ge ökad kunskap om sambandet mellan bakterier och astma.