Val av inhalator påverkar klimatet

Genom att byta astmamedicin från sprej till pulverinhalator gör du en god gärning för klimatet. Effekten är lika stor som att avstå från en flygresa per år till Mallorca.

Ditt koldioxidavtryck – och därmed påverkan på klimatet – skiljer sig kraftig åt beroende på vilken astmainhalator du använder. Vissa sorter är rena miljöbovarna. Pulverinhalatorer har en ganska marginell påverkan på växthuseffekten, medan sprejer däremot är allt annat än skonsamma, enligt en ny svensk-amerikansk studie.
– Om du har en behandling som är baserad på sprejer så kommer du upp i en koldioxidpåverkan som motsvarar nästan ett halvt ton per år, säger Christer Jansson, professor i lungmedicin vid Uppsala universitet.

Som att skippa en resa

Christer Jansson står bakom studien tillsammans med en grupp svenska och amerikanska forskare, klimatdebattören och meteorologen Martin Hedberg samt läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline, GSK.
Forskarna har räknat ut att en person med astma som byter sin gasdrivna sprejinhalator till en som innehåller pulver i stället, kan minska sitt klimatavtryck avsevärt.
– Ja, man kan säga att skillnaden motsvarar att man går från att äta kött till en vegetarisk diet eller att man skippar en resa till Mallorca per år. Detta bygger på att man använder sina vanliga långtidsverkande läkemedel varje dag – och den korttidsverkande vid behov, säger han.
Forskarna har räknat på att den som använder sprej tar två puffar morgon och kväll plus ett antal puffar luftrörsvidgande i veckan.

Drivgaserna är boven

Studien har ännu inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift men har presenterats vid två forskningskonferenser under året, dels vid Svenska lungkongressen i Stockholm och Nordiska lungkongressen i Tallinn.
– Vi slutade att använda oss av astmasprejer på 1990-talet för att de innehöll freon och så kom pulverinhalatorerna i stället. Och så togs det också fram sprejer som inte innehöll freon, men även om de här drivgaserna är bättre än freon så har de en växthuseffekt som är ganska kraftig, säger Christer Jansson.
Det är de så kallade fluorerade drivgaserna i sprejinhalatorn som är boven. Olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket och drivgaserna har visat sig ha mycket stor påverkan.
Koldioxidavtrycket är 21–46 gånger högre för de sprejinhalatorer som ingick i studien, jämfört med de pulveralternativ som var med. På ett år kan utsläppet av koldioxid minska med 214–422 kilo per person och år för den som byter medicin.

Vems ansvar?

Men är det verkligen patientens ansvar att byta läkemedel för klimatets skull?
– Egentligen är det förstås förskrivande läkare som har ansvar för det här. Men vi får ju mer och mer aktiva patienter, så jag tycker att man kan tänka på den aspekten i alla fall, säger Christer Jansson.
Till saken hör att sprej och pulver fungerar lika bra för de allra flesta av oss, behandlingarna är likvärdiga, enligt Christer Jansson. Ofta – men inte alltid – kan man dessutom byta till pulver samtidigt som man ändå står kvar på exakt samma medicin. Ibland kan dock medicinen behöva bytas, men då ska det ändå finnas en likvärdig behandling, menar han.

Samma kostnad

I Sverige använder de allra flesta som har astma redan en medicin med pulver. Enligt studien har endast 13 procent av den svenska befolkningen sprejinhalatorer. I Sverige är dessutom kostnaden för de olika behandlingsalternativen desamma, medan det är just de klimatovänliga sprejerna som är billigast i många andra länder.
– I Storbritannien har de flesta en sprejbaserad behandling, så många som 70 procent har sprej. Men det finns en tendens att sprejanvändningen har ökat även i Sverige, även om det ju finns pulveralternativ, säger han.

Hur gör man för att byta? 
– Man kontaktar sin mottagning och diskuterar detta med sin läkare och så är det viktigt att man blir instruerad i hur man använder pulver om man inte är van vid det. Det är ju olika sorters teknik som krävs, säger han.
Men alla patienter ska faktiskt inte sluta med sprejer, trots att det vore bättre för klimatet, resonerar han.
– Det viktigaste är förstås att man får i sig läkemedlet på ett korrekt sätt. Vissa grupper, som småbarn och äldre personer, ska absolut ha sprej eftersom det i kombination med spacer är ett bra sätt att ge dem behandling på, säger han.

Text Maja Foto Colourbox