Vad väntar vi på?

Hur ofta och hur mycket är vi idag ofrivilligt utsatta för tobaksrök? Jag bestämde mig för att göra en egen, högst ovetenskaplig, studie då jag för någon vecka sedan väntade på ett pendeltåg vid Stockholms Central.
Jag överblickade en sträcka på drygt 100 meter av perrongen. Där fanns 9 rökare, 6 män och 3 kvinnor. Samtliga kvinnor och en av männen försökte dra sig undan, vilket innebar att de höll sig närmast spåret. Övriga rökare stod mitt bland oss andra som väntade.
Jag vågar påstå att alla, cirka 130 väntande passagerare, både barn och vuxna, där och då var ofrivilligt passiva rökare. Det ska inte behöva vara så!
Statens folkhälsoinstitut utreder just nu frågan om utökande av tobaks­lagen, men beslutet har tyvärr försenats med hänvisning till att ett bättre underlag behövs.
Behöver vi rökfria uteserveringar? var ett av de seminarier Astma- och Allergiförbundet arrangerade under Almedalsveckan i Visby. Det är sällan enigheten är så stor i en samling av engagerade människor.
Där framkom att alla fakta som behövs för att ta ett beslut redan finns. Tobakens verkningar är välstuderade och väldokumenterade. Det finns dessutom en politisk enighet i riksdagen för frågan. Vad väntar vi då på?
Vi behöver rökfria uteserveringar!

Text Maritha Sedvallson