Två nya allergikonsulenter

Strax innan jul kom en väldigt fin julklapp till oss alla som är engagerade i allergifrågorna. Stockholms Läns Landsting tog beslut om att anställa två Allergikonsulenter! En väldigt fin målgång av Allergiföreningarna i Stockholm som arbetat hårt med frågan. Det blir också ett exempel vi alla kan föra fram i de egna landstingen, i vårt lokala påverkansarbete. Förhoppningsvis blir SLL föregångare och allt fler landsting framöver ser vinsten med det oerhört viktiga arbete Allergikonsulenten utför. Ett arbete som gynnar både patient, familj och närstående, vård och rehabilitering samt samhällsfunktioner som förskolor, skolor och arbetsplatser. Allergikonsulenten bidrar till att få vardagen och kroppen att fungera – även med en funktionsnedsättning som svår allergi innebär.
Att de flesta landsting också sparar miljoner genom att astmaläkemedlen nu blir billigare är ytterligare ett argument. Var kan dessa miljoner lämpligare investeras än i förebyggande och rehabiliterande insatser för samma målgrupp? Jag föreslår att vi kavlar upp ärmarna och sätter lokala mål för fler Allergikonsulenter under 2015!
Ännu en positiv händelse är Socialstyrelsen förslag till nya riktlinjer för omhändertagande och vård av patienter med Astma eller KOL. Förslaget är nu ute på remiss och vi kommer självklart att återkomma till detta ämne i Allergia framöver.

Text Maritha Sedvallson