Tillsammans lyfter vi allergifrågorna

Vi har nu lämnat 2020 som förde med sig fler och större prövningar än man någonsin kunde ana då vi gick in i året. 2020 blev ett år som vi kommer att tala om och minnas en lång tid framöver, ett år som ställde nya krav på samhällsstrukturer och vår livsstil. Vårt självbestämmande och vår frihet togs i mång fall ifrån oss och vi fick helt enkelt finna oss i den situation som var, anpassa oss, göra det bästa och försöka ta hand om varandra.

Det finns många fina exempel på hur vi ställt upp för varandra i denna kris och jag tänker att vi också lärt oss något av årets prövningar, blivit mer tacksamma för sådant vi tidigare tagit för givet. Vi kommer dock behöva fortsätta att tillsammans ta hand om dem som under året gjort stora och svåra förluster.

Digital upprustning

Jag är stolt över Astma- och Allergiförbundets lokala föreningar runt om i landet, som snabbt ställde om istället för att ställa in sin verksamhet. Även föreningar som tidigare inte varit digitalt rustade öppnade upp för att lära sig och ta till sig de nya möjligheterna och har kunnat ta del av förbundets arbete och erbjudanden på ett nytt och mer frekvent sätt. De digitala mötena kommer under 2021 fortsätta att erbjudas och utvecklas och de föreningar som ännu inte rustat sig har fortsatta möjligheter att kliva på tåget. Både förbundet och lokala studieförbund kan hjälpa till med att starta upp och även samverkan med lokalföreningar inom Unga Allergiker kan vara gynnsamt vid uppstart.

Kom med på Allergilyftet. I dag konstaterar jag att det var ett mycket klokt beslut av förbundsstyrelsen att styra om konferensen Allergilyftet 2021 till ett digitalt evenemang. Vi har nu, genom ett aktivt arbete av vårt kansli, fått en optimal uppställning för att under Göran Hägglunds ledning diskutera behovet av ett nationellt allergiprogram.

Efter att Hennes Majestät Drottningen inlett konferensen möter du bland andra socialminister Lena Hallengren, några av Sveriges ledande professorer i barnallergologi, generaldirektörerna för Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Och så kommer väl du också? Det här blir SÅ bra! Gå gärna in och se programmet i sin helhet på allergilyftet.se. Våra föreningar har också möjlighet att engagera sina regionala politiker, som ju styr mycket av hälso- och sjukvården, för att ses och diskutera i ett eget digitalt mötesrum efter föreläsningarna.

Vi hör samman

Inför 2021 ställer vi våra förhoppningar till det vaccin som kommer att erbjudas oss, att det ges på ett säkert och övervakat sätt för dem som på grund av sin allergisjukdom riskerar negativa reaktioner och att det på sikt leder till att världen och gemenskapen återigen blir tillgängliga för oss. Förbundets föreningar vill jag uppmuntra att ta telefonen och ringa någon medlem ni vet är ensam eller inbjuda till kontakt via mejl. Att ta hand om varandra och skapa samhörighet är något av innebörden i just förening. Det är vi tillsammans!

Text Maritha Sedvallson, förbundsordförande Foto Jens Sølvberg