Tidig behandling viktig för att hindra astma

Allergisk rinit har en stor påverkan på barns livskvalitet och drabbade barn löper en ökad risk att utveckla astma. Tidigt insatt behandling kan förebygga utveckling av astmasymtom hos dessa barn.

Slutsatserna presenterades på läkemedelsföretaget ALKs symposium vid kongressen European Academy of Allergy and Clinical Immunology i Helsingfors i somras.
Barn med allergisk rinit (hösnuva) är tre gånger mer benägna att underprestera i skolan och de har en fyrfaldig minskad benägenhet att delta i utomhusaktiviteter. 40 procent har sömnproblem vilket kan leda till bristande uppmärksamhet och impulskontroll samt inverka negativt på skolresultat. Detta enligt data som presenterades vid symposiet.

Stor barnstudie

Resultat från ALKs Grazax Astma Prevention studie (GAP), den största kliniska prövning av allergen immunterapi som hittills genomförts på barn, visade att allergivaccination med tabletter kan förebygga utveckling av astmasymtom hos barn med allergi mot gräspollen, samt ge en varaktig lindring av de allergiska besvären två år efter avslutad behandling.

Foto Colourbox