Tack för gott samarbete!

Efter 17 år som förbundsordförande närmar sig den dag då jag lämnar mitt uppdrag. När jag tittar bakåt finns det så mycket att minnas och reflektera över. Underbara, brinnande människor jag träffat. Dramatiska skeden i organisationens liv och inte minst framgångar i arbetet.
I början av min tid som ordförande avbröt vi sammanträden för att det behövdes en rökpaus då och då. Tänk – rökpauser i Astma- och Allergiförbundet! Vi har nästan glömt det idag, att det röktes överallt i samhället, på arbetsplatser, i offentliga miljöer och på restauranger. Människor som var överkänsliga mot tobaksrök utestängdes helt från det offentliga rummet.
Astma- och Allergiförbundet gick i spetsen för att uppmärksamma följderna av den passiva rökningen och bidrog genom detta till den största segern i kampen mot tobaksbruket hittills när rökning på restauranger 2005 äntligen förbjöds. Jag upplever detta som en höjdpunkt under min tid som ordförande och är faktiskt väldigt stolt över vad vi åstadkom.
Det är också glädjande att förbundet fortsätter att arbeta med frågan. Vi driver nu ett projekt för att förbjuda rökning på uteserveringar. Det illustrerar med vilken envishet vi driver våra hjärtefrågor. Människor med allergiska sjukdomar kan lita på att förbundet inte ger sig innan en fråga är löst.
Tack för all vänskap och ett gott samarbete! Det har bidragit till ett bättre samhälle för människor med allergier.

Text Ingalill Bjöörn