Ta hjälp av Barnallergifonden

När ens barn får en kronisk sjukdom sätter man ofta stor tilltro till samhällets skyddssystem. Tyvärr saknar samhället ofta tillräcklig insyn i vad sjukdomen innebär och vilka påfrestningar den ger när det gäller att få ihop vardagslivet och klara de merkostnader som kommer som ett brev på posten.

Då kan det vara skönt att veta att Barnallergifonden finns! Den delar ut medel till såväl forskning som till barn och familjer som behöver någon form av stöd. Du kan söka pengar för rekreation, kanske för att resa bort under den svåraste pollensäsongen. Det kan handla om hjälpmedel som kvalsterskydd och luftrenare som landstinget inte erbjuder, en cykel för att förbättra konditionen vid astma eller en dator för att kunna hålla kontakt med sina vänner om man har hög sjukfrånvaro från skolan. Det kan också handla om hjälp med anmälningsavgiften till någon av förbundets lägervistelser för barn med allergi.

För att kunna dela ut pengar till forskning och behövande familjer måste vi också ha ett inflöde till Barnallergifonden, och i år har vi satt ribban högt. Vi siktar på att få in en miljon kronor under Barnallergiåret och inflödet har redan startat. Våra föreningar har både gett donationer och samlat in pengar vid konserter, luciasoaréer, caféer, loppmarknader, lotterier, auktioner med mera. Vilka insatser planerar din förening? Följ gärna insamlingen via barometern på förbundets hemsida! Barnallergifondens postgiro är 900906-9. Det är naturligtvis fritt fram även för företag och institutioner att skänka pengar.

Text Maritha Sedvallson