Svåra val i kemikaliedjungeln

Veckan innan jul inbjöd Astma- och Allergiförbundet och Naturskyddsföreningen till en konferens med rubriken Kemikalierna och Folkhälsan. Det var vid en tid på året då de flesta stressar och det är svårt att samla människor för möten och sammankomster. Desto tydligare blev det då att detta är ett ämne som engagerar och berör väldigt många människor, eftersom de platser som fanns till förfogande snabbt blev bokade och en växande kölista för eventuella återbud fick upprättas.
Som mamma, mormor och pedagog anser jag det är angeläget att ha bra information för att kunna göra det rätta valen när det gäller inköp och konsumerande – men jag måste erkänna att jag inte tycker det är lätt. Efter att ha lyssnat till föreläsningar om cocktaileffekten, då flera kemikalier nära tillåtna gränsvärden får ingå i en produkt, om forskning som visar hormonell påverkan hos våra barn på grund av kemikalier samt om en kemikaliebörda som förs vidare i arv från mormor till mor och sedan dotter så ställde jag också en fråga till miljöminister Lena Ek. ”Hur ska man som lekman kunna ta till sig all den information som behövs för att kunna göra de rätta och bästa valen?” Miljöministerns svar var ”Köp miljömärkt!”. Jag betvivlar att det räcker med det och vilken miljömärkning ska man då förlita sig till? Många medlemmar har god hjälp av Astma- och Allergiförbundets rekommenderade produkter, men dessa täcker inte allt vi konsumerar.
Jag tror vi är många som litat till myndigheters agerande när det gäller varor som är tillåtna att föra in eller producera i Sverige. Vi har tänkt att de som har den bästa specialistkompetensen inom dessa områden tas i bruk av statliga myndigheter för att reglera vilka ämnen som ska tillåtas, sätta normer för gränsvärden och även se till den sammanlagda exponeringen i en produkt. Vi har också tänkt att det varit särskilt hårda krav för samtliga produkter som riktar sig till barn, eftersom barn är känsligare än vuxna för all miljöpåverkan. Tyvärr verkar det inte vara så enkelt. Då hade inte utvecklingen sett ut som den gör, vi hade haft mer forskning på området kemikaliepåverkan och starkare reglering när det gäller offentlig upphandling. Många av de viktiga besluten tas i EU och där behövs enligt miljöministern flera förändringar när det gäller regelverken. Kan vi vänta på det?

Text Maritha Sedvallson