Stockholms sommarläger är hotade

Bad, segling och lek har stockholmbarn med astma och allergi kunnat ägna sig åt på läger varje sommar sedan 1979. Men nu hotas denna populära och viktiga verksamhet av ett tjänstemannabeslut i Region Stockholm.

Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet bildades 2012 som en organisation inom Stockholms länsförening, numera region Stockholm Gotland. Men läger för barn och ungdomar med astma och allergi har arrangerats i Stockholm ända sedan 1979.
– Minst ett 50-tal barn har varje år vistats några veckor på Assögården på Barnens Ö i Stockholms skärgård, berättar föreningens ordförande Britta Andersson.
– Vi har dels ett knatteläger för barn 7–10 år och ett seglarläger för de mellan 11–15 år. De senaste åren har vi dessutom haft ett fortsättningsläger med ledarutbildning för ungdomar över 15 år.

Även de mindre barnen har fått prova på att segla under sin lägervecka, men också att paddla kanot och bada och leka förstås. Allt under trygga former.
Med på lägret finns både läkare och sjuksköterska och maten som lagas är planerad med hänsyn till alla förekommande allergier. Ledarna är välutbildade kring astma och allergi, har egen erfarenhet och vet hur viktigt det är att medicin tas som den ska och att inga oönskade allergen smyger sig in i mat eller miljö. Mycket kraft läggs på säkerhet.
– För många barn är lägret den första gången de kan delta i den här typen av aktivitet utan föräldrarna, kanske den enda verksamhet de tryggt kan delta i. Föräldrarna har inte så lätt att våga släppa iväg sina barn.

I år har lägerföreningen för första gången arrangerat ett vinterläger, i Hassela i februari. Även där låg fokus på det friska hos barnen, att ha kul tillsammans, våga släppa föräldrarnas skyddande händer och upptäcka att det går bra.
Anmälningar till sommarens läger har redan kommit in, men i skrivande stund är det osäkert om de kommer att kunna genomföras.
– Ungefär en fjärdedel av kostnaden har varje år täckts av ett särskilt bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning från Stockholms läns landsting, (numera region, red:s anm.). Inför 2020 beslutade regionstyrelsen att besparingar måste ske. Trots att det sas från politikerna att det var administrationen det skulle sparas in på gick tjänstemännen in och tog bort det särskilda bidraget.

Föreningen har tillskrivit regionstyrelsen i ärendet samt uppvaktat Maria Fält, KD, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och ordförande i regionstyrelsens beredning för bidrag till handikapporganisationerna.

Övriga finansiärer av lägren är kommuner, Blomsterfonden, Victoriafonden med flera och lägeravgifterna.

Text Lena Granström Foto Assö Seglarskola