Sök bidrag för tandvård

Hundratusentals personer söker inte tandvårdsbidrag som de har rätt till. Det handlar bland annat om den grupp som lider av muntorrhet på grund av astma- och allergimediciner.

Bidraget är 600 kronor per halvår och beloppet dras av kostnaden för tandvårdsbesöket. Bidraget kan endast användas för undersökning och förebyggande vård. Patienten måste visa intyg på medicineringen, helst med ett läkarintyg på särskild blankett, eller med lista från apoteket över köpta mediciner. Biverkan muntorrhet måste vara beskriven i Fass för att bidraget ska komma ifråga.

Fullständig information om Särskilt tandvårdsbidrag finns på Försäkringskassans hemsida.

Foto Colourbox