Snabba hälsovinster när luftföroreningar minskar

Det finns en direkt koppling mellan människors hälsa och luftföroreningar. När luften blir renare förbättras människors hälsa nästan omedelbart – redan inom en vecka syns positiva hälsoeffekter.

Det framgår av en ny internationell studie där forskare från flera länder analyserat kopplingen mellan luftkvalitet och hälsa genom en omfattande litteraturgranskning.
Bakom studien står Forum of the International Respiratory Societies Environmental Committee (FIRS). Den publicerades i början av december 2019 i anknytning till FN:s klimatkonferens i Madrid.

Färre akuta astmabesvär

Studien lyfter bland annat fram staden Atlanta, där trafiken stängdes av i 2,5 veckor i samband med OS. Under samma period minskade antalet barn som sökte läkarhjälp för astma med 40 procent, och antalet sjukhusinläggningar på grund av astma sjönk med 19 procent.
Liknande positiva hälsoeffekter kunde ses när trafiken i Peking stängdes av i två månader inför OS.

Minskad dödlighet

Ett annat exempel i studien kommer från Irland. När rökning inomhus förbjöds minskade antalet fall av stroke med 32 procent, ischemisk hjärtsjukdom med 26 procent och kronisk obstruktiv lungsjukdom med 38 procent. Den totala dödligheten minskade med 13 procent.
Ytterligare ett exempel visar att när ett stålverk i USA var stängt i 13 månader halverades antalet sjukhusinläggningarna för lunginflammation, bronkit, lungsäcksinflammation och astma. Antalet för tidiga förlossningar minskade också.

Snabb förbättring

Forskarna förvånades över hur snabbt människors hälsa förbättrades när luftföroreningarna minskade. Man imponerades också över storleken på förbättringarna, och uppmanar nu världens regeringar att omedelbart uppfylla WHO:s riktlinjer angående luftföroreningar.
Enligt forskarna finns det stora ekonomiska vinster att göra. Man hänvisar bland annat till USA:s nationella begränsning av luftföroreningar som infördes för drygt 25 år sedan.
Den beräknas ha sparat två biljoner dollar, främst genom lägre dödlighet. Uppskattningsvis har 230 000 dödsfall undvikits per år genom renare luft.

Studiens titel är ”Health Benefits of Air Pollution Reduction” och den har publicerats i Annals of the American Thoracic Society.

Text Barbro Falk Foto Colourbox