Skydd för dig som är sjuk ofta

Sjukskriven igen, ännu en karensdag med avdrag på lönen. Att vara sjuk ofta blir mycket kännbart för ekonomin.

För dig som har en kronisk sjukdom, med många sjukdomstillfällen under ett år, kan upprepade karensdagar bli ett stort avbräck i ekonomin. Då kan du behöva känna till att det finns ett särskilt högriskskydd i sjukförsäkringen. Det innebär att om du har varit sjukskriven tio gånger under en tolvmånadersperiod kan du därefter få ersättning redan från första dagen.
Det gäller för sjuklöneperioder från varje arbetsgivare för sig och för sjukperioder från Försäkringskassan för sig. Egen företagare som har en vald karenstid av tre eller 30 dagar omfattas inte.

Det finns tre olika former av särskilt högriskskydd:

  • •Om du har en medicinsk väl dokumenterad sjukdom som gör att du ofta måste vara borta från arbetet, kan du få sjuklön eller sjukpenning redan från första dagen. Med ”ofta” menas att antalet sjukdomsfall under ett år bedöms bli fler än tio.
  • •Om du ska donera organ eller vävnader eller genomgå utredning om sådant ingrepp, kan du få särskilt högriskskydd. Du kan då också få sjuklön redan från första dagen.
  • •Om det finns risk för att du måste vara borta från arbetet vid en eller flera längre sjukperioder (minst 28 dagar i följd) under ett år, kan du få särskilt högriskskydd. Med den här formen av särskilt högriskskydd är den första dagen en karensdag.

Observera att om du beviljas särskilt högriskskydd får din arbetsgivare, efter skriftlig ansökan, ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan. Även om du är arbetslös kan du ansöka om särskilt högriskskydd. Ett beslut om särskilt högriskskydd kan vara en viktig handling att visa upp när du söker arbete. Du måste ansöka skriftligt om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan.
Försäkringskassan prövar sedan om du har rätt till särskilt högriskskydd och kan begära att du styrker din sjukdom med ett läkarutlåtande. Om du har särskilt högriskskydd för donation eller särskilt högriskskydd för en eller flera längre sjukperioder betalar din arbetsgivare ingen särskild sjukförsäkringsavgift om du blir sjuk. För dig som har en kronisk sjukdom, med många sjukdomstillfällen under ett år, kan upprepade karensdagar bli ett stort avbräck i ekonomin. Då kan du behöva känna till att det finns ett särskilt högriskskydd i sjukförsäkringen. Det innebär att om du har varit sjukskriven tio gånger under en tolvmånadersperiod kan du därefter få ersättning redan från första dagen.
Det gäller för sjuklöneperioder från varje arbetsgivare för sig och för sjukperioder från Försäkringskassan för sig. Egen företagare som har en vald karenstid av tre eller 30 dagar omfattas inte.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php