Skräddarsydd vård med digital patientutbildning

En utbildning i astma, allergi eller KOL som är komponerad just för dig. Det kan låta som en utopi, men är snart verklighet.
– Vården blir mer jämlik, säger Birgitta Jagorstrand och Alf Tunsäter, teamet bakom en ny digital E-hälsosatsning i Region Skåne.

Våren är uppenbarligen här igen och med den följer klådan och de rinniga ögonen. Hur var det nu läkaren sa, skulle jag börja med den starka medicinen redan nu eller avvakta med den…?

Men i stället för att sätta dig i telefonkö till vården kan du logga in på 1177.se och skriva in din fråga till din sjuksköterska på din vårdenhet som du redan har en etablerad kontakt med.

När du skriver ett meddelande till sjuksköterskan syns detta när hen är inloggad i ”Stöd och Behandling” (SoB) genom att en flagga visas. Vårdgivaren läser av din fråga och svarar så snart hen kan, exempelvis en gång i veckan eller var tredje dag, beroende på vad ni kommit överens om.

– Den ansvariga sjuksköterskan och du som patient har också haft en dialog om hur du vill få dina aviseringar; via mejl eller sms, förklarar Birgitta Jagorstrand.

Stöd för minnet

Den nya kommunikationsplattformen är också ett stöd för minnet. Tänk dig att du precis har träffat din astmaläkare som ordinerat ny medicin och din sjuksköterska har berättat hur du ska ta den för maximal effekt. Vid samma besök hos sjuksköterskan, komponerades en utbildning för dig på portalen SoB/1177.se om dina nya mediciner. Men, när du kommer hem med medicinen börjar du fundera över vad de egentligen sa. Vad var det nu igen som var så viktigt att tänka på…?

I stället för att boka en ny besökstid loggar du in på 1177.se, ”stöd och behandling”, och läser om dina nya mediciner. Har du ytterligare frågor kan du ställa dessa till din astma/allergi och KOL-sjuksköterska via 1177.se och sedan invänta svaret. Ett litet stycke förklarande text dyker upp som du läser igenom i lugn och ro. Så där ja, nu känner du dig trygg med de nya medicinerna. Du är på banan igen.

Undvik försämring

Sedan ett år tillbaka har sjuksköterskan Birgitta Jagorstrand och läkaren Alf Tunsäter arbetat med materialet till den nya kommunikationsplattformen; ett utbildningsprogram som är skräddarsytt för varje patient. Arbetet med den nya digitala patientutbildningen sker inom KAAK, Kunskapscentrum för Allergi, Astma & KOL i Region Skåne.

– Målet är att patienter ska få optimal behandling efter Socialstyrelsens riktlinjer. Med bättre kunskap får de både bättre behandling och undviker försämringsperioder. Den här vården blir personlig och sker efter patientens specifika behov och på rätt vårdnivå, säger Birgitta Jagorstrand.

Uppdämt behov

En nyligen genomförd undersökning bland Astma- och Allergiförbundets medlemmar visar att nästan två tredjedelar är missnöjda med hur vården erbjuder patientutbildning, något som bidrar till att många får sämre vård och försämrad livskvalitet. Digitala utbildningar kan vara en lösning på den problematiken.

– Det handlar också om att skapa jämlikhet i vården, säger Alf Tunsäter.

Programmen heter ”Lär dig leva med din astma”, ”Lär dig leva med din allergi” och ”Lär dig leva med din KOL”. Patienterna loggar in med vanligt bank-id eller Freja eID och kan spara svaren de får i sitt eget digitala bibliotek.

– Det är en väldigt stor skillnad mot att hänvisa till en stor kunskapsmassa i en bok eller på nätet. Här blir informationen skräddarsydd och i korta informationsstycken som är lätta att ta till sig. Och man kan alltid chatta med sköterskan om något känns oklart, förklarar Alf Tunsäter.

Programmet är testat på KOL-patienter där det visade sig ge en ökad dialog och samtidigt gav tidsvinster.

– Men detta är inte någon akutlänk om du är allvarligt sjuk. Utbildningsprogrammet är till för att ge trygghet och ökad kunskap, påpekar Birgitta Jagorstrand.

En del av framtiden

Under vintern sker en andra större test med KOL-patienter och lansering sker i vår. Därefter följer tester för astma- och allergipatienter, innan utbildningen introduceras för denna grupp.

– Sjuksköterskorna som deltog i den första testen upplevde en positiv respons från patienterna. De individuella behoven blev mer belysta. Jag tror vi har haft onödiga besök på mottagningarna som skapat väntetider. Det här gör att vi kan behandla fler patienter, säger Birgitta Jagorstrand. Alf Tunsäter nickar:

– Detta kommer att innebära att de som är svårast sjuka får mer tid för behandling. Känslan av att veta att det är min vårdcentral och min sjuksköterska eller läkare jag kommunicerar med är också viktigt. Materialet är utvalt och patienten blir sedd, även om det är digitalt, säger han och fortsätter:

– Det framtida patientmötet kommer troligtvis till stor del vara digitalt. Det blir mer lika vård för alla och i en kunskapsmängd som alla kan ta del av efter behov.

Med tanke på att Sverige är ett land med stora avstånd och vissa områden glest befolkade kan den digitala patientutbildningen ge trygghet för både vårdgivare och patient.

– Alla har inte en vårdcentral som granne, det finns de som har väldigt långa avstånd till sin mottagning. Då är möjligheten till ett digitalt möte en stor fördel. Extra bra är det förstås nu under pandemin. Men detta är förmodligen inte den sista pandemin så det är bra att vi lär oss att mötas digitalt. Det här är ju en del av framtiden, säger Birgitta Jagorstrand.

Informativa filmer

När det gäller KOL-delen finns också många små informationsfilmer med fysioterapeuter, dietister, logopeder och andra experter som ger råd och tips. Vissa av dessa filmer går även att förmedla till de som har allergi eller astma.

– Så har du problem med din astma, allergi eller KOL har sjuksköterskan ett stort bibliotek att hämta material från, säger Birgitta Jagorstrand.

– Jag har träffat representanter från Riksförbundet HjärtLung i Skåne och fått respons på att ”detta behöver våra patienter, det är precis vad de frågat efter”. Så fort allt är helt klart vill de ta del av utbildningen, fortsätter hon.

Höjd vårdkvalitet

Under vintern 2020/2021 skickas det ut informationsmaterial om den nya kommunikationsplattformen till certifierade vårdcentraler i Region Skåne.
Verksamhetscheferna på de enskilda vårdcentralerna beslutar om och när de vill introducera patientutbildningen. Med paketet kommer både patientutbildning och personalutbildning.

– Det är enkelt både för patient och personal att hantera den digitala utbildningen, säger Alf Tunsäter.

– Det viktigaste med denna utbildning är att man höjer vårdkvaliteten och i förlängningen livskvaliteten för patienterna. Det går också att spara pengar genom att ge rätt insats till rätt patient i rätt tid. Jag tror både patienter och vårdpersonal kommer bli väldigt nöjda, säger Birgitta Jagorstrand.

Det digitala utbildningsprogrammet är framtaget inom ramen för projektet UX19 e-hälsotjänster för kroniska sjukdomar och i samarbete mellan Kunskapscentrum Astma, Allergi och KOL, VO Akutsjukvård och internmedicin SUS, primärvården SUS, IT/MT Region Skåne och Innovation Skåne.

Text Petra Olander Foto Privat

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php