Skilda världar för astmatiker

Läkemedelskostnaderna för en genomsnittlig astmapatient varierar mycket mellan landstingen, även mellan olika vårdcentraler inom Stockholms läns landsting. Det visar en avhandling av Marianne Heibert Arnlind, centrum för allergiforskning vid Karolinska institutet. Bland annat studerade hon läkemedelskostnader i relation till livskvalitet, svårighetsgrad, klinisk praxis och lungfunktion. Hon kunde också visa att läkemedelskostnaderna endast till liten del bestäms av astmans svårighetsgrad och att följsamheten till de nationella riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid astma är låg.

 

 

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php