Skatt på farliga kemikalier ska studeras


2017 infördes en skatt på farliga kemikalier i viss elektronik. Men hur har det fungerat – har spridningen och exponeringen av flamskyddsmedel minskat? Det ska kemikalieinspektionen undersöka i en ny studie.

I många elektronikprodukter som används i hemmet finns klorerade, bromerade och fosforinnehållande flamskyddsmedel: dammsugare, mikrovågsugnar, kyl och frys samt mobiltelefoner är några exempel. Flamskyddsmedel används för att fördröja eller att hindra att material börjar brinna.
Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel och vissa av dem är misstänkt hormonstörande. Ett 70-tal innehåller brom vilket också är det mest omdiskuterade. Det finns kvar länge i naturen, samlas i organismer och är giftigt.

Kemikalier analyseras

I juni 2017 infördes en skatt på farliga kemikalier på viss elektronik i Sverige med syftet att minska förekomst, spridning och exponering av flamskyddsmedel. Innan skatten infördes köpte Kemikalieinspektionen in ett urval av slumpmässigt utvalda och populära datorer, mikrovågsugnar och kaffebryggare. Sommaren 2019 köpte myndigheten in ytterligare produkter för att kunna jämföra och analysera kemikalierna i samtliga varor. Hösten 2020 beräknas studien vara klar.
– För att kunna skydda människor och miljö mot farliga kemikalier behövs ökad kunskap om effekterna av olika åtgärder. En skatt kan stimulera företag att ersätta farliga ämnen i sina produkter, och vi vill undersöka om kemikalieskatten på elektronik har haft en sådan effekt, säger Erik Gravenfors, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Samband med kvalsterallergi

Tidigare studier av IVL Svenska Miljöinstitutet, har visat att den som exponeras för det bromerade flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en ökad känslighet för kvalster. Samma studier visade också att flamskyddsmedel som samlats i damm generellt har för låga halter för att ge någon påverkan men att det finns en risk att de har effekt på cellnivå. Något samband mellan astma och flamskyddsmedel kunde inte ses i studien av IVL.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox