Sagolik sommarrabatt

Skapa en sagolik rabatt att njuta av i sommar! Med hjälp av rosor och perenner som återkommer år efter år får du mycket glädje för pengarna. Tänk bara på att välja sorter som du inte får besvär av.

Många allergiker väljer bort trädgårdslivet på grund av risk för hösnuva, doftallergi eller kontakteksem. Men det finns många växter som ger inga eller minimalt med problem. Ofta är det faktiskt mycket bättre att odla blommor än gräsmatta som ju är en stor källa till hösnuva för många. Särskilt bland perennerna, de fleråriga blommorna, finns det många arter som är både vackra och långlivade utan att ställa till med några problem.

Som alltid gäller det förstås att kunskap är nyckeln till ett lyckat resultat, och detsamma gäller en vacker rabatt i allergikerns trädgård. Det handlar om att välja arter och sorter som inte sprider sitt pollen med vinden, som har lite eller tungt pollen som faller till marken istället för att virvla omkring i luften samt växter som inte doftar för starkt eller har växtsaft som lätt orsakar kontaktbesvär.
Dessutom måste man ta hänsyn till sådant som gäller alla rabatter, nämligen att välja växter efter ljusförhållande, jordmån och fuktighet i jorden.

Akleja och riddarsporre

Plantera gärna låga buskrosor som bas i en solig rabatt. Välj rosor som inte doftar eller har mycket svag doft. Rospollen är tungt och vållar därför sällan något problem. Tillsammans med rosorna planterar du lättskötta och långlivade perenner såsom jättedaggkåpa, dagliljor (välj namnsorter och undvik de tidigblommande blekgula som doftar), löjtnantshjärta, iris och blåklockor – växter som är vackra ihop med rosorna, men som också ger minimalt med besvär. Andra bra perenner för allergiker är akleja, höstvädd, pipört och riddarsporre. Man kan också välja en doftpion om man inte är känslig för starka dofter (eller välja en sort utan doft – det finns faktiskt trots namnet). Nävor är en stor grupp perenner som är lättodlade och vackra och som passar pollenallergikern bra, men som kan ge kontaktproblem för den som har känslig hud.

Undvik korgblommiga

Generellt kan man säga att du som är pollenallergiker ska undvika vindpollinerande växter och då särskilt korgblommiga, sådana som ser ut som prästkragar. Dessa har ett fint pollen som sprider sig lätt i luften. Istället ska man följa fjärilarnas och humlornas väg och se vilka växter de föredrar – dessa insektspollinerade växter har ett klibbigare pollen som inte flyger omkring på samma sätt, och passar därför bättre. Bland dessa hittar man många kryddväxter som också passar fint i rabatten, till exempel anisisop, lavendel, oregano och salvia. Doft- och kontaktallergikern får dock se upp med dessa växter.
Perenner som förädlats i flera steg, kanske från en enkel till en fylld blomma, kan gömma sitt pollen långt inne i blomman eller till och med vara steril och därför sakna pollen helt – toppen, eller hur!
Komplettera gärna perennrabatten med vårlökar såsom snödroppar och tulpaner för att förlänga blomningen.

Planteringstips

  • Bestäm plats för din rabatt och välj därefter växter som passar i den växtmiljön (sol/skugga, torrt/fuktigt, sandigt/lerigt).
  • Gör inte rabatten för liten, då blir den mer svårskött. En bred rabatt där du kan ha två till tre växter på ”djupet” blir vackrare än en lång smal tarmliknande rabatt.
  • Rensa ogräs noga och förbättra jorden med till exempel perenn- eller planteringsjord. Blanda befintlig jord med den köpta!
  • Flera växter av samma sort ger ett harmoniskt intryck. Detsamma gäller om du håller dig till en bestämd färgskala, till exempel rosa-blått-lime eller rött-gult-orange.
  • Plantera växterna med rätt avstånd. 30 cm är ett standardavstånd när det gäller perenner. Höga och kraftigväxande perenner kan planteras något glesare.
  • Vattna ordentligt den första månaden så att växterna rotar sig ordentligt. Blir det en torrperiod under sommaren kan de behöva ytterligare bevattning.
  • Rensa ogräs noggrant de första två åren tills rabatten växt ihop ordentligt – då blir det minimalt med ogräs (om du var noga med förberedelserna).

Tidigblommande perenner

Julros, bergenia, spetsmössa, hornviol, backsippa, löjtnantshjärta.

Sommarblommande perenner

Blåklocka (alla campanula), iris, pipört, daggruta, fransk kungsljus, ormrot, fylld stockros, jättevallmo, alunrot.

Sensommarblommande perenner

Höstvädd, daglilja, blodtopp, daggruta, silverax, perovskia.

Perenner för skuggigt läge

Funkia, hasselört, lungört, myskmadra, vintergröna.

Marktäckare

Genom att plantera marktäckare blir det mindre bar jord och därmed också svårare för ogräset att etablera sig. Bra marktäckare är flocknäva (se upp med kontakteksem), jättedaggkåpa, bergenia, alunrot. I halvskugga fungerar hasselört, funkia, myskmadra eller vintergröna.

Häckar ger skydd

Häckar fångar inte bara upp vinden utan också pollen på ett bra sätt. Därför är det utmärkt att omge sin trädgård med häckar, och det kan vara en bra idé att sätta en extra häck kring uteplatsen, som en större berså. Växter som är extra bra på att fånga upp partiklar i luften är till exempel oxel och idegran. Aronia, try, måbär och korneller fungerar också bra. I norr kan man också tänka sig en gran- eller lärkhäck som inramning.

Gräsmattan hos allergikern

Gräsmatta är problematiskt hos allergikern, och kanske bör man fundera på att lägga sten eller singel istället och komplettera med marktäckande växter. Men vill man ha gräsmatta kan man minimera problemet genom att ge gräsmattan en fast form, till exempel rund eller kvadratisk, och lägga kantsten runt om. Då kan gräsklipparen köra med ett hjul på kantstenen så att man kommer åt kanterna och slipper blommande gräs i utkanten av gräsmattan. När man klipper gräsmattan bör klippet samlas upp, särskilt om det är stora mängder. Ett alternativ är att skaffa en gräsklipparrobot som klipper gräset åt en så att man själv slipper jobbet och de besvär själva klippningen kan ge.

Kom ihåg

Använd alltid trädgårdshandskar när du arbetar i trädgården. Växtsaft kan ge upphov till eksem, även för den som inte är direkt allergisk. Var särskilt uppmärksam med vivor, törel-växter, Moses brinnande buske och nävor.

Håll det utanför

Skölj av trädgårdsmöbler och barnens leksaker då och då för att spola bort pollen. Byt kläder när du går inomhus för att inte dra in pollen som fastnat i kläderna.

Text Eva Robild

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php