Så funkar det – hyposensibilisering

Genom att utsätta kroppen för ämnet som den är allergisk mot är det möjligt att lindra vid allergier. Metoden har använts sedan i slutet av 1940-talet och är särskilt effektiv vid pollen- och dammallergi.

När kroppen reagerar på ett ämne som framkallar allergi, ett allergen, binds allergenet till IgE-antikroppar som sitter på mastceller som innehåller histamin. I samband med detta utsöndrar kroppen histamin och andra ämnen som utlöser en allergisk reaktion.

Styrs över till annan antikropp

Hyposenbilisering, eller som det också heter specifik immunterapi, går ut på att lindra den allergiska effekten genom att omprogrammera kroppen. I stället för att allergenet binds till det allergiframkallande IgE styrs det över till en annan antikropp som heter IgG vilket förhindrar eller lindrar den allergiska reaktionen.
Effekten uppnås genom under huden spruta in små doser av allergenet. Doserna ges i ökande mängd med några veckors intervall under cirka fyra månader. Efter det ges en så kallad underhållsdos var sjätte till åttonde vecka och behandlingen kan fortsätta i upp till fem år.

Effektiv vid vissa allergier

Behandlingen kan orsaka en kraftig allergisk reaktion och bör därför under den första tiden ske på ett sjukhus där patienten hålls under uppsikt i upp till en halvtimme efter injektionen. Andra, mindre allvarliga biverkningar är att huden kring injektionsstället kan svullna upp och ge klåda.
Studier har visat att metoden har effekt vid allergier som utlöses av pollen från exempelvis björk och gräs, katt- och hundhår och damm. Den är också lämplig att använda hos personer som reagerar på beting- och bistick.
Hyposensibilisering kallas ibland också för allergivaccination, men överläkare Morgan Andersson vid öron- näs och halskliniken på Universitetssjukhuset i Lund menar att det är en felaktigt benämning.
– Vaccination är ett sätt att skydda sig från vissa smittsamma infektionssjukdomar och i den bemärkelsen är hyposensibilisering ingen vaccination. Allergi är ingen smittsam sjukdom och du blir inte heller av med din allergi genom hyposensibilisering, säger han.

Text Set Mattsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php