Så får du vård på utlandssemestern

Många tror att vi automatiskt har rätt till gratis vård inom EU, men fullt så enkelt är det inte. Även om avtalen mellan länderna täcker många situationer som kan uppstå är det viktigt att ha koll på vad som verkligen gäller.

I Sverige är vi vana vid att sjukvården är tillgänglig utan att vi behöver betala mer än patientavgiften, och när vi fått lära oss att vi har rätt till sjukvård även i andra europeiska länder är det lätt att tro att villkoren är desamma överallt. Många svenska resenärer upptäckte den hårda vägen under pandemins början att inte ens reseförsäkringarna täcker alla situationer som kan uppstå på en resa. Det kan komma som en chock hur mycket det faktiskt kan kosta att hamna på sjukhus även med en lättare allergisk reaktion i andra delar av världen. Att bli inlagd på sjukhus en natt i USA kan till exempel kosta tiotusentals kronor. Det är alltså viktigt att du kollar upp vad som gäller innan du reser, och vad dina försäkringar täcker om olyckan är framme.

Vad gäller när jag reser inom EU?

Till att börja med behöver du ett blått plastkort, EU-kortet, som du beställer gratis från Försäkringskassan. Detta kort ger dig rätt till akut sjuk- och tandvård när du är på resa i ett EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien. I Schweiz och Liechtenstein krävs också att du är medborgare i ett EU/EES land för att du ska kunna omfattas av reglerna.
Det är även viktigt att komma ihåg att EU-kortet inte gäller för alla typer av vård, utan bara för sjuk- och tandvård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige, och som du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Du kan alltså inte gå till vilken vårdinrättning som helst, och du kan inte heller söka vård för vad som helst – om du inte är beredd att betala för vården själv, såklart.
Vård som inte kan vänta kan till exempel vara akutvård, som sårskador, frakturer, akut sjukdom, till exempel en allergisk reaktion eller astma, men även vård som orsakas av kroniska sjukdomar du har omfattas av avtalet. Dit hör till exempel provtagningar och medicinska kontroller. Sådant som anses vara livsnödvändig medicinsk behandling som kräver specialistvård omfattas också, såsom exempelvis dialys.
EU-kortet är dock inte ett alternativ till reseförsäkring, och det innebär inte heller att vården är gratis för dig i dessa länder, utan kortet ger dig rätt att betala lika mycket i patientavgift som de som bor i landet i fråga. I vissa länder måste man dessutom först betala hela vårdkostnaden själv och därefter begära ersättning hos landets motsvarighet till den svenska Försäkringskassan.

Kan jag få ersättning för kostnader för läkemedel jag behövt köpa i ett EU-land?

Ja, det kan du, förutsatt att det ordinerats genom förskrivning på recept och är godkänt för försäljning i Sverige, och du köpt läkemedel för minst 1150 kronor under ett år. Du kan dessutom bara få ersättning för läkemedelskostnader som omfattas av de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.

Vad gör jag om jag glömt mitt kort hemma?

Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har något EU-kort kan du, eller sjukvårdsinrättningen du sökt vård på, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg.

Hur gör jag om jag fått lägga ut för vårdkostnader själv?

Du kan ansöka i efterhand om att få tillbaka pengarna från Försäkringskassan. Då behöver du kunna ladda upp digitala kopior på dina kvitton och medicinska underlag på Försäkringskassans webbplats, så tänk på att alltid be om kvitton om du betalar ur egen ficka för vård när du är utomlands.

Vad gäller vid resor inom Norden?

Inom Norden behöver du inte visa upp något EU-kort för att få vård, utan det räcker med att kunna visa en ID-handling och uppge en svensk bostadsadress. Det gäller även barn. Ska du resa inom Norden med ditt allergiska barn gör du alltså klokt i att ta med barnets pass. Om barnet inte har något eget pass rekommenderar Försäkringskassan att man i stället tar med ett EU-kort. På grund av särskilda avtal mellan de nordiska länderna har du rätt till ersättning för merutgifter vid hemtransport, om läkaren bedömer att du behöver åka hem på ett annat sätt än du hade planerat, men detta gäller alltså bara inom Norden.
Det är en vanlig missuppfattning att EU-kortet fungerar som en försäkring, men det är viktigt att veta att det inte ger rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du också har en privat reseförsäkring. Ofta får du en reseförsäkring automatiskt om du betalat din resa med bankkort, men det är viktigt att kolla upp i förväg vad den verkligen täcker om olyckan är framme.

Vad gäller i övriga världen?

EU-kortet gäller inte utanför EU. Sverige har gjort överenskommelser om sjukvård med Australien, Algeriet, Israel, Turkiet och delstaten Quebec i Kanada. Dessa överenskommelser ger rätt till vård i olika typer av situationer, och i vissa fall behöver du ett intyg från Försäkringskassan. Det är dock viktigt att veta att dessa överenskommelser inte alltid omfattar akutvård och skiljer sig åt mellan länderna. Har du tänkt resa till något av dessa länder är det klokt att kolla upp i förväg vad som gäller om du till exempel skulle få en allergichock.
I alla länder Sverige inte har avtal med måste du betala vården själv om du blir sjuk. Det är därför viktigt att antingen ha en separat reseförsäkring eller en försäkring genom hemförsäkringen. Dessa täcker vanligtvis dina kostnader för vård. Om du behöver söka vård utomlands kontaktar du då först försäkringsbolagets larmcentral, så att du får hjälp med att veta vilka vårdinrättningar som ingår i din försäkring i det aktuella landet. Reseförsäkringarna brukar också täcka hemtransport om det skulle behövas.

Hur vet jag vart jag ska vända mig?

Kontakta den larmcentral ditt försäkringsbolag hänvisar till (vanligtvis SOS International i Danmark). De kan se till att du redan från början hamnar på ett kvalitetssäkrat vårdställe och får nödvändig och skälig vård. Kontaktar du larmcentralen först kan de också ge dig besked om vilka vårdkostnader du faktiskt kan få ersättning för. Kolla upp hur du kontaktar dem redan hemma, och glöm inte att ta med de uppgifterna på resan!

Vad ska jag tänka på under covid-pandemin?

Om du ska ge dig ut och resa under pandemin är det viktigt att tänka på att de flesta försäkringar inte täcker karantän, vilket gör att du kan behöva teckna en separat tilläggsförsäkring för detta. Tänk också på att ta med dig extra mediciner om du oväntat skulle bli fast någonstans på grund av plötsliga ändringar i karantänsregler, så att du inte plötsligt står utan din astmamedicin eller andra viktiga mediciner.

Innan du reser

Kolla upp vad din hemförsäkring respektive reseförsäkring kopplad till ditt bankkort täcker. Anteckna hur du kontaktar försäkringsbolagets larmcentral när du är på resande fot.
När du redan är på plats
Hitta en vårdgivare som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.
Om olyckan är framme och du behöver hjälp
Kontakta SOS International på telefonnummer +45 70 10 50 50.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php