Riskfaktorer för svår covid-19 kartlagda

Hög ålder är den överlägset starkaste riskfaktorn för svår covid-19. Andra starka riskfaktorer är manligt kön och underliggande sjukdom. Även astma och högt blodtryck är riskfaktorer. Det visar en ny nationell studie som gjorts vid Umeå universitet.

I studien framgår att astma och högt blodtryck ökade risken för sjukhusvård för covid-19 med 20 till 50 procent. Resultaten för astma skulle kunna gälla endast allvarlig astma, eftersom man i studien bara hade tillgång till diagnoser från specialistvården.

Studien visade också att personer med Downs syndrom löper särskilt stor risk, och personer med hemtjänst har en ökad risk som inte bara kan förklaras av ålder.

Jämförde register

Den aktuella studien är baserad på samtliga svenska fall av konstaterad covid-19 till och med september i fjol, totalt mer än 84 000 personer. Forskarna använde register för att jämföra dessa med en kontrollgrupp på över 430 000 slumpmässigt utvalda personer från övriga befolkningen. Det gjorde det möjligt att undersöka sambandet mellan 34 eventuella riskfaktorer och covid-diagnos, med eller utan sjukhusvård.

Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php