Risk att utveckla fler allergier

Går det att ha hund om man har astma eller allergi mot katt – och hur funkar det att träffa djuren utomhus? Maria Ingemansson, barnallergolog och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, reder ut vad vi vet när det kommer till allergi mot sällskapsdjur.

Runt 18 procent av Sveriges vuxna och 7 procent av barnen uppskattas ha allergi mot pälsdjur av något slag. En besvärlig allergi sett till risken för exponering, eftersom pälsdjursallergiker utsätts för allergen året om jämfört med till exempel pollenallergiker.
Samtidigt är husdjur, framför allt katt eller hund, något som ligger högt på många barns önskelista. En hel del barnfamiljer, närmare hälften, har dessutom pälsdjur hemma.
Därför är det inte så konstigt att diskussionerna går heta i nätforum för familjer med allergi och astma. Hur ska man egentligen göra när barnen tjatar om en hund samtidigt som någon i familjen har astma och kanske även allergi mot till exempel katt eller häst? Går det att prova – eller ökar det risken för fler allergier?

Påverkar indirekt

Det beror delvis på hur pass svår pälsdjursallergi det handlar om och hur svår astma du har, menar Maria Ingemansson. Men generellt sett ska den med pälsdjursallergi och astma inte ha pälsdjur hemma, eftersom astman försämras av det.
– Skillnaden mellan pälsdjursallergen och till exempel pollen är att pollenkornet är större och stannar i näsan där det ofta orsakar rinit, alltså rinnande näsa, medan pälsdjursallergenen fortsätter ner i luftrören och ibland enbart orsakar astmasymtom. De kan vara ganska lömska på det sättet, eftersom riktigt allergiska barn kan få symtom bara av att indirekt utsättas för pälsdjursallergen i skolan och sedan kommer de hem med diffusa symtom som kan vara svåra att härleda, till exempel hosta eller trötthet.
Den finns dock inget som säger att den som har en välkontrollerad astma, men ingen pälsdjursallergi, nödvändigtvis behöver undvika pälsdjur, menar Maria Ingemansson. Om det däremot handlar om en underbehandlad astma kan de partiklar som pälsdjur avger vara irriterande för luftvägarna på samma sätt som till exempel parfym.

Hur stor är då risken för att någon i familjen som är allergisk mot ett pälsdjur även utvecklar allergi mot ett annat?
– Det är svårt att svara på. Är det så att du är allergisk mot till exempel både katt och häst avråder jag från att skaffa hund, eftersom sannolikheten då ökar att du även reagerar på hund. Samtidigt vet vi att det finns personer som har astma och allergi mot hund men varken mot pollen eller något annat pälsdjur, där det har gått bra att skaffa annat husdjur och inga fler allergier har uppkommit.

Svårt med generella råd

Är en person bara allergisk mot ett djur men frisk i övrigt, med bara lindrig eller måttlig astma, är det alltså svårt att ge en rekommendation om hur man ska göra, menar Maria Ingemansson.
– Jag brukar ofta få frågan om man som till exempel kattallergiker kan börja rida eller om det finns risk att även utveckla allergi mot häst. Det kan givetvis gå bra, men det är också så att den med allergi mot ett pälsdjur ofta även har allergi mot fler.
Om ett kattallergiskt barn inte är sensibiliserad mot häst kan det också bero på att barnet ännu inte utsatts för hästallergen, menar hon.
En del familjer försöker lösa frågan om husdjur med att skaffa djur som går att ha och umgås med utomhus, till exempel kaniner eller hästar, tillsammans med strikta rutiner kring handtvätt och klädbyten. Det är en lösning som kan gå bra, beroende på hur känslig den som är allergisk är och hur väl alla familjemedlemmar följer rutinerna, menar Maria Ingemansson.
– Samtidigt är det alltid svårt att veta var gränsen går. Om allt sköts bra så att det inte blir en kontinuerlig exponering kan det absolut gå bra. Problemet är att djuret, till exempel kaninen, är gulligt och att barnet tar det i famnen ändå och glömmer tvätta händerna eller byta kläder, och då kan pälsdjursallergener gå över i inomhusmiljön hemma.

Tveksam till test

Det har också kommit ett nytt test där det går att undersöka vilken komponent i hundens allergen man reagerar på och sedan med hjälp av ett annat test hitta en hund som har en mycket låg andel av just denna komponent.

Hur tillförlitligt är detta för pälsdjursallergiker att använda sig av?
– Det pågår flera studier kring hundens allergen och dess undergrupper. Man har bland annat diskuterat huruvida man kan skaffa en tik om man bara är allergisk mot det allergen som finns i hanhundars urin. Å andra sidan är det nog ganska få som enbart reagerar mot den komponenten.
Dessutom är det inte säkert att man har identifierat alla undergrupper som det går att vara allergisk mot hos hunden, menar hon.
Något Maria Ingemansson får höra då och då är föräldrar som säger att deras barn trots att de utvecklat till exempel hundallergi ändå tycks tåla familjens egen hund bra, exempelvis genom att barnets astma tycks vara välkontrollerad. Då är det svårt att säga att familjen ska hitta ett nytt hem åt hunden som kan ha blivit en kär familjemedlem, menar hon.
Samtidigt är det inte alls säkert att det skulle fungera med en ny hund av samma ras, eftersom det verkar skilja sig mycket i allergenutsöndring från hundindivid till hundindivid.
– Men handlar det om en patient som är multisensibiliserad mot pollen, pälsdjur och kanske även kvalster är det mycket svårare att säga exakt vilket allergen det är som orsakar besvären. Kanske reagerar du inte särskilt mycket på hunden vid en tidpunkt, medan det blir mycket värre under pollensäsongen.

Vad är ditt råd till en djurälskande familj med astma eller någon form av allergi som längtar efter ett husdjur?
– Jag brukar säga att man först ska prova med ett husdjur som lever en kortare tid, runt 1–2 år. Egentligen vill jag inte ställa djur mot varandra, men en hundvalp lever länge och är inte så lätt att placera om. För det man måste ha i tankarna är – vad händer om vi inte kan behålla det här djuret?
Ett annat alternativ är att bli fodervärd åt exempelvis en hund och att komma överens om att man kan lämna tillbaka den om, säg, ett halvår.
– På den tiden brukar man ofta upptäcka om man reagerar på hunden, säger Maria Ingemansson.

Text Zandra Zernell Foto Privat

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php