Resande forskningsprojekt

Just nu pågår en unik kartläggning där en forskningssjuksköterska och en läkare åker land och rike runt och undersöker barn med astma. Syftet är att hitta orsaker till svår barnastma.

Barnen i studien Nordic Search är i åldrarna 5–18 år och undersöks grundligt med flera olika tester. Varje undersökning kräver en massiv utrustning. Forskningssjuksköterskan Björn Nordlund tar med sig all utrustning till barnens hemkliniker.
–– Vi packar en Volvo kombi med nedfällt baksäte helt full. Det är en fördel att samma person gör alla provtagningar och att patienterna är på sina hemkliniker, så de slipper resa. Det ger bättre kvalitet, säger Björn Nordlund som just har varit i Uppsala. Näst på tur är Gällivare följt av Göteborg.
Syftet med forskningsstudien är att hitta gemensamma nämnare hos barn med svår astma, som inte kontrollerar sin sjukdom trots mycket medicin – där läkarna och forskarna står frågande. Man vill också se vad som skiljer barn med svår astma från dem med en mer lättbehandlad sjukdom. Forskarna letar dessutom efter riskfaktorer för att utveckla svår astma och undersöker hur den påverkar barns livskvalitet i Sverige.

Grundlig undersökning

Björn Nordlund och läkarkollegan Jon Konradsen tittar på olika parametrar hos barnen. Förutom pricktest, PEF-dagbok och spirometrimätning tar Björn blod- och urinprov, mäter NO (kväveoxidhalten) i utandningsluft och nasal NO-mätning, gör ett upphostningsprov för att mäta inflammationen i luftrören (så kallat sputuminduktion) samt metakolintest (ett provokationsprov) som prövar känsligheten i luftrören. Personerna får också svara på frågor om livskvalitet inom områden emotionell status, symtom och funktion. Man tittar också på ärftliga orsaker.
–– Det är ett bra tillfälle för patienterna att få sin astma grundligt undersökt, och det kan bli lättare att utvärdera effekten av nyare behandlingsformer, säger Björn Nordlund.

Bättre behandling

Cirka 5–10 procent av alla barn med astma i skolåldern tros lida av en svårare form av astma. Kartläggningen som omfattar 100 barn, startade i januari 2007 och sker i samarbete med barnkliniker runt om i Sverige. Man började med Stockholmsområdet och har därefter rest runt i landet. Nordic Search är ett gemensamt projekt för forskare i Sverige och Norge. De hoppas att resultaten ska ge ledtrådar till bättre diagnostik och behandling.
–– Vi vill identifiera riskfaktorer, indikatorer och mekanismerna vid utveckling av svår astma. Genom att tydliggöra den här gruppen och beskriva vad som karaktäriserar barn med svår astma vad gäller ärftliga orsaker, svårighetsgrad, allergi och typ av luftvägsinflammation, hoppas vi kunna förbättra omhändertagandet genom mer individanpassad behandling, säger Björn Nordlund.
Han hoppas att studien ska bidra till att bättre beskriva hur barn med svår astma kan få hjälp av framtidens mediciner som till exempel anti IgE-behandlingen Xolair och luftduschen Airsonett airshower.
Ansvarig för projektet är Björn Nordlunds chef Gunilla Hedlin, barnallergolog vid Karolinska universitetssjukhuset, lung- och allergimottagningen. Innan slutet av 2008 räknar hon med att hela Sverige ska vara avklarat.

Text Anna Olsson