Rehabilitera på riktigt

För vissa av våra medlemmar är konsekvenserna av försämringarna i sjukförsäkringen mycket allvarliga – de har förlorat hela sin ekonomiska försörjning och inget arbete står till buds. Sedan finns hela skalan av negativ påverka. Många anpassar sig i tysthet och försvinner ur systemet. När ingen hjälp finns att få ber man naturligtvis inte heller om sådan.
När de kroniskt sjuka och funktionsnedsatta efterhand försvinner ur de olika socialförsäkringarna ser det ut som den förda politiken ger avsedd effekt, som om människorna blivit friskare när det egentligen handlar om att de kroniskt sjuka gömts undan.
Vi inom handikapprörelsen är upprörda över den förda strutspolitiken. Vi arbetar för att synliggöra de hundratusentals människorna med funktionsnedsättningar och pekar på vilken resurs vi kunde bli i samhället. Vi kräver vår plats i samhällsgemenskapen.
Vi agerar politiskt för en helt ny typ av sjukförsäkring med mycket högre ambitioner än den hittillsvarande. I en sådan ny försäkring skall det inte bara finnas resurser för inkomstkompensation. Den måste också innehålla individuellt kopplade medel för att anpassa arbetsplatsen till den kroniskt sjuke eller funktionsnedsatta. När individen söker sig tillbaka till arbetsplatsen/arbetslivet ska det finnas resurser för att anpassa arbetsplatsen fysiskt, utbilda arbetsledning och arbetskamrater, påverka attityder till sjukdom och funktionsnedsättning på arbetsplatsen om så behövs och förändra arbetsorganisationen.
Men en sådan försäkring skulle vi äntligen få en rehabiliteringskedja med rehabilitering.

Text Ingalill Bjöörn