Rätten att andas frisk luft

Nu går vi mot ljusare tider! Underlig start på en ledare som skrivs i slutet av sommaren, jag vet, men jag tror faktiskt många av oss upplever det så. De flesta vuxna i befolkningen har nu fått sina två vaccindoser och ser livet sakta börja gå mot ett mer normaliserat tillstånd. Vi träffar barnbarnen igen och återgår i små steg till arbete på arbetsplatserna, även om försiktighet behövs även fortsättningsvis.
Inom Astma- och Allergiförbundet börjar styrelsen snegla mot en fysisk kongress i maj 2022. Planerar för att vi ska kunna få mötas och socialisera med varandra igen när vi är vaccinerade och smittan i landet gått ner. Naturligtvis med en brasklapp för ifall nya muterade varianter av covid-19 skulle dyka upp.

Stora skillnader

Angående vaccineringar så har medlemmar signalerat om att de, efter kategorisering som riskgrupp då de angivit tidigare svåra allergireaktioner, har fått vänta väldigt lång på tid för vaccination vid vårdinrättning. De har fått ha många samtal där de bollats mellan olika instanser och väntan har även inneburit längre tid av isolering för dem.
I ett nätverk där personer med allergi mot jordnöt utbyter tankar och erfarenheter ser man väldigt många olika varianter på hur deras vaccinationer genomförts. Jag tänker att det speglar allergivården i stort. Det skiljer mycket både gällande kunskap om allergisjukdom, bemötande, omhändertagande och behandling runt om i landet.
Tänk den dag vi kan säga att vi går mot ljusare tider även när det gäller en jämlik och kunskapsbaserad allergivård. Förhoppningsvis kommer covid-19 leda till ett ökat fokus på forskning och kunskap om lungsjukdomar samtidigt som den vårdskuld som uppstått, exempelvis uppföljningar och spirometrier, nu behöver betas av inom vården.

Luften i fokus

Klimatförändringarna har varit i fokus även under coronapandemin. I större städer har man kunnat se konkret hur luftkvalitén förbättrats när det varit utegångsförbud och biltrafiken minskat. Plötsligt har en blå himmel visat sig ovanför större och folkrika städer och solen har kunnat tränga igenom. Det borde ge oss alla motivation till krafttag och insatser för miljön.
Att kunna andas är helt grundläggande för vår existens och luftens kvalitet avgör om vi ska leva friska eller sjuka. Vi vuxna bär dessutom ansvaret för barnens miljö och hälsa, deras rättighet att andas frisk luft, ha hälsa och kunna vara aktiva. Därför lägger också Astma- och Allergiförbundet nu extra fokus på området LUFT. Det kommer du att få höra mer om framöver.
Skön höst i svamp- och bärskogen!

Text Maritha Sedvallson, förbundsordförande Foto Jens Sølvberg