Produkter allergitestas på mänskliga celler

Forskare vid Lunds Universitet har utvecklat ett test som visar om en kemisk substans är allergiframkallande – och hur stark effekten i så fall är. Testet utförs på mänskliga celler och gör det möjligt att ersätta allergiframkallade kemikalier med säkrare substanser innan de används i kosmetika, läkemedel, målarfärg och andra produkter.

Det nya testet kan även minska behovet av djurförsök på möss, vilket är den vanligaste testmetoden i dag. Forskarnas förhoppning är att man också ska kunna ta fram bättre gräsvärden med hjälp av metoden. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Altex.

Ett nytt sätt

Bakom forskningen står Malin Lindstedt och hennes forskargrupp. Malin Lindstedt är professor vid Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Universitet.
– Djurmodeller är inte tillräckligt bra för att förutsäga allergier hos människor. Nu kan vi testa kemikaliers hälsopåverkade effekter på ett nytt sätt, vilket i förlängningen leder till mer allergisäkra produkter, förklarar Malin Lindstedt.
Det nya testet är tänkt att användas för bedömning av kemiska ämnen som kan utlösa allergiska reaktioner i huden. Analysen baseras på en stor mängd data, och det tar ett par veckor att allergitesta en kemikalie.

Biologiskt system

Testet kan beskrivas som ett biologiskt system, och är baserat på mänskliga immunologiska celler som odlas fram i laboratoriemiljö. Det är inte cellen som sådan som forskarna är intresserade av, utan generna som reglerar cellens aktivitet. Forskarna har döpt sin genanalys till GARDpotency, där GARD står för ”Genomic Allergen Rapid Detection”.
– Med hjälp av särskilda biomarkörer kan vi mäta cellernas reaktioner när de kommer i kontakt med olika kemikalier, berättar Malin Lindstedt.
På så sätt får man fram en signatur, ett slags ”fingeravtryck”, som visar om reaktionen är stark, svag eller icke allergiframkallande.
– Träffsäkerheten är cirka 78 procent, vilket är en hög siffra jämfört med andra strategier, säger Malin Lindstedt.

Tillsatser i livsmedel

Testet har redan börjat användas i begränsad omfattning. Det säljs via ett av universitetets avknoppningsbolag som nu arbetar med att få metoden industrianpassad och även godkänd av OECD – vilket är en process som kan ta tid.
Forskarna vill nu utveckla metoden ytterligare. Nästa steg är att analysera tillsatser i mat.

Bakgrund

De senaste åren har EU successivt skärpt lagstiftningen kring kemikalier som påverkar vår hälsa och miljö. Kraven ökar på tillverkningsindustrin att allergitesta sina produkter, och kemikalier som klassats som allergiframkallande måste också potensbestämmas. Samtidigt ska användningen av försöksdjur minska. Bland annat sägs att man måste använda sig av djurfria metoder om det finns sådana att tillgå – och sedan 2013 är det förbjudet att allergitesta kosmetika på djur.

Text Barbro Falk Foto Colourbox