Pollenvaccin kan minska sjukfrånvaron

Vaccinbehandling av gräspollenallergi med hjälp av tabletter kan leda till lägre samhällskostnader jämfört med vanlig behandling med allergimediciner. Framför allt när det gäller arbetsförmåga och sjukfrånvaro på jobbet. Det visar en ny studie.

Runt tre miljoner människor i Sverige har pollenallergi. En del av dessa blir bra med hjälp av vanliga, symtomlindrande pollenmediciner – men inte alla. För dem som inte blir tillräckligt hjälpta finns det behandling i form av pollenvaccin, eller allergenspecifik immunterapi, som det egentligen heter.

Pollenvaccin finns både mot björk- och gräspollen. Det går numera också att få behandlingen i form av tabletter som läggs under tungan, i stället för injektioner.

Nu visar en nypublicerad enkätstudie att vaccinationsbehandling av gräspollenallergi i form av tabletter kan vara ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ jämfört med vanlig standardbehandling med symtomlindrande läkemedel. Med det menas antihistamintabletter, nässprej, ögondroppar och även kortisonkurer i tablettform vid svårare besvär.

Kostnaden uppvägdes

Drygt 500 vuxna personer med gräspollenallergi har deltagit studien, där en grupp hade fått minst ett års behandling med vaccintabletter. Den andra gruppen var en placebogrupp, som väntade på pollenvaccin i form av injektioner och enbart fick vanliga allergimediciner. Alla fick svara på en enkät om bland annat sjukfrånvaro, antal hälso- och sjukvårdsbesök och livskvalitet.

Resultatet? Patienter som fick pollenvaccin i form av tabletter presterade betydligt bättre på arbetet, hade mindre sjukfrånvaro och färre sjukvårdskontakter än den motsvarande patientgruppen, som fått vanlig standardbehandling.

– Den ökande produktiviteten uppvägde mer än väl kostnaden för de tabletter som används vid vaccinationen och som av vissa ibland anses vara dyra. Till detta kommer att de som vaccineras generellt mår bättre och har en allmänt förbättrad livskvalitet, säger Lars Olaf Cardell, professor vid Karolinska institutet och en av författarna bakom studien.

Forskarnas slutsats är därför att vaccintabletter är ett kostnadseffektivt sätt att behandla gräspollenallergi på. Tidigare studier har visat att pollenallergi leder till stora samhällskostnader, cirka 13 miljarder kronor per år, framför allt till följd av nedsatt kapacitet på jobbet.

– Om fler fick kunskap och tillgång till allergivaccination skulle det inte bara medföra att våra pollenallergiska patienter skulle kunna må bättre, utan det skulle också spara stora summor åt samhället, säger Lars Olaf Cardell.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox